Diacor - Careeria

Diacor kehittää asiakaspalvelun ammattilaisia

Hyvän palvelukokonaisuuden tuloksena syntyy onnistunut asiakaskokemus. Palvelun toimivuudesta vastaavat osaavat työntekijät. Kehittämällä työntekijöiden osaamista ja panostamalla asiakaspalvelun laatuun, parannetaan yrityksen asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä. Diacor haluaa jatkuvasti kehittää ja vahvistaa asiakaspalveluosaamistaan ja toteutti vastaanottohoitajilleen suunnitellun virastomestarin ammattitutkintokoulutuksen (nyk. liiketoiminnan ammattitutkinto) yhteistyössä Careerian kanssa.

Yhteinen sävel

Koulutuksen suunnitteluvaiheesta lähtien mukana ollut Diacorin vastaanoton esimies Riia Raadla kertoo kokemuksestaan.

- Lähdimme liikkeelle siitä, että kokoonnuimme Careerian asiantuntijoiden kanssa ja suunnittelimme yhdessä juuri Diacorin näköisen kokonaisuuden. Diacorissa halutaan panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi asetimme Diacorin asiakaspalveluosaamisen vahvistamisen. Esimiehenä koin tärkeäksi myös, että opintotehtävät tuottivat oppimista ja haastoivat etsimään tietoa, kertoo Riia.

- Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Careerian kanssa ja yhdessä saavuttamiimme konkreettisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi asiakaspalvelurutiineissa ja sisäisessä viestinnässä on tapahtunut paljon hyviä muutoksia ja kehitystä. Tästä on hyvä jatkaa, toteaa Riia.

Positiivinen kokemus

Helena Seppälä oli yksi aulapalveluhenkilöksi valmistuneista Diacorin vastaanottohoitajista. Hän oli jo pidemmän aikaa toivonut juuri tämän tyyppistä koulutusta oman työn parantamiseksi. Hän haluaakin kiittää Diacoria mahdollisuudesta kouluttautua.

- Koulutuksen aikana vahvistunut hyvä yhteishenki sekä kehittyneet palvelurutiinit helpottavat työskentelyä, kertoo Helena

- Samalla pystyn keskittymään enemmän itse tärkeimpään, eli asiakaspalvelutilanteeseen . Huomaan myös, että mm. asioiden analysointi on syventynyt. Kyllä koulutuksesta on ollut hyötyä minulle ja Diacorille, jatkaa Helena.

- Olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin kouluttajat osasivat ohjeistaa ja myös kannustaa opiskeluissa. Lisäksi perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui ilman suurempia ponnisteluja, kertoo Helena opiskelukokemuksestaan työn ohella.