HUS-tekstinkäsittelijästä osastonsihteeriksi -muutoskoulutus - Careeria

HUS-tekstinkäsittelijästä osastonsihteeriksi -muutoskoulutus

HUSin strategiassa todetaan: riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö on ydinedellytys HUSin strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

Erikoissuunnittelija Eija Pelamon mukaan HUS Asvian osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat ammattitaidon ylläpitäminen & kehittäminen sekä HUS Asvian asiakaslupauksen toteuttaminen. HUS Asvia työnantajana panostaa monin tavoin osaamisen kehittämiseen. Muuntokoulutus yhteistyössä Careerian kanssa on tästä hyvä esimerkki. HUS Asvian osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja kokonaisnäkemykseen perustuvaa, ja sen tavoitteena huippuosaamisella saadaan huippuosaajia.

– Tekstinkäsittelijän työ elää murrosvaihetta uuden Apotti-järjestelmän myötä. Pidimme koulutuskokouksia, joissa pohdimme toimenpiteitä tekstinkäsittelijän työn vähenemiselle. Halusimme tarjota tilalle muuta työtä ja tukea työnantajana ammatin vaihdosta, kertoo Päivi Laurila.

Päivi työskentelee suunnittelijana johdon tuessa, ja on toiminut koulutuksen yhteyshenkilönä työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

– Careeria valikoitui yhteistyökumppaniksi aiemmin jo hyväksi todetun yhteistyön kautta. Muuntokoulutuksen toteutus on onnistunut hyvin, ja kokemus on ollut sen verran hyvä, että uutta koulutusta suunnitellaan jo ensi keväälle. Haasteena on ollut omassa organisaatiossa koulutuksen organisointi, mutta kehittämisen kohteet on huomioitu seuraavaa ajatellen, lisää Päivi.

Muuntokoulutuksen tavoitteena oli perehtyminen osastonsihteerin työtehtäviin, niitä tukevat lähiopinnot ja yhden tutkinnon osan suorittaminen liiketoiminnan ammattitutkinnosta.

Palveluesimies Marko Peura vastasi toteutuksen koordinoinnista tekstinkäsittelijöiden esimiesten osalta yhdessä Päivin kanssa. Koulutukselle oli selkeä tarve ja hakeutuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Pilottiryhmään hakeutui 14 vapaaehtoista tekstinkäsittelijää. Ryhmästä valmistui 11 opiskelijaa, joista kaikki ovat siirtyneet tai siirtymässä lähiaikoina osastonsihteerin työtehtäviin.

– Toteutus on ollut ensimmäinen laatuaan ja mennyt kaikin puolin hyvin. Careerialaisten asiantuntemuksesta on ollut iso hyöty, toteaa Marko. Olen itsekin saanut tämän toteutuksen kautta uutta näkökulmaa ja sisältöä työhöni. Tästä on oikein hyvä jatkaa eteenpäin, tuumaa Marko ja toivottaa samaan hengenvetoon valmistuneille onnea uusiin haasteisiin!

Opintonsa päättäneet Teresa ja Katja toteavat molemmat, että koulutukseen lähdettiin mukaan uteliaisuudesta, innostuneena sekä vähän jännitykselläkin. Katja oli jo jonkin aikaa miettinyt muutosta, ja tämä mahdollisuus tuli kuin tilauksesta. Opinnot toteutettiin monipuolisesti ja uuden oppiminen on ollut molemmille mielekästä. Myös kouluttaja Heli Haapalainen sai kovasti kehuja.

– Heli on tsempannut ja ohjannut sekä tukenut meitä läpi opintojen ja minulla on ollut tunne siitä, että meitä kannustetaan aidosti, tuumaa Teresa.

Molemmat toteavat loppuun yhteen ääneen, että on hieno tilaisuus opiskella työn ohessa työnantajan tukemana uuteen ammattiin.

Teresa ja Katja ovat ryhmän edelläkävijöitä, jotka ovat ilmoittautuneet jatkamaan liiketoiminnan ammattitutkinnon loppuun asti oppisopimuksella osastonsihteerin työtehtävissä. Molemmille on jo suunnitteilla omat keskusteluajat, jolloin heille tehdään oma nopea ja henkilökohtainen opintopolku. Heli kiittelee ryhmäänsä vuolaasti: Oli helppoa toimia ohjaajana ryhmässä, jossa motivaatio on kohdallaan ja opiskelijat ovat innokkaita, itseohjautuvia sekä heillä on halu oppia uutta.