Prosessialan oppimisympäristöä kehitetään yhteistyössä

Careerian ja Nesteen yhteistyö osaamisen kehittämisessä on tiivistä.
-Careerialta se on edellyttänyt Nesteen tarpeiden kuulemista ja niihin reagointia. Esimerkiksi olemme rakentaneet prosessialan koulutuksia varten oman koetehtaan, kertoo Careerian prosessiteollisuuden koulutusalavastaava Olli Lattu.

Careeriailla ja Nesteellä on säännöllisesti kehittämistyöryhmiä, joissa oppimisympäristöjen ja opetuksen sisällön kehittämistä pohditaan. Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut Careerian koetehdas.
-Olemme kehittäneet koetehtaan kykyä havainnollistaa entistä paremmin käytännössä tislausta sekä miten prosessilaitteet, kuten kolonnit, pumput ja venttiilit käyttäytyvät, jos virtausta pienennetään tai kasvatetaan. Näin opiskelijoille kyetään näyttämään mitä tapahtuu, jos prosessi ei toimi oikein, ja osoittamaan, miksi mm. turhia kustannuksia aiheuttavia laiterikkoja syntyy sekä korostamaan hyvän operoinnin merkitystä, kertoo Nesteellä osaamisen kehittäjänä toimiva Sari Korsström.

-Koetehtaan avulla haluamme tuoda oikean työn ja opetuksen mahdollisimman lähelle toisiaan ja havainnollistaa esim. häiriöitä, mitä ei oikeassa tehdasympäristössä voi tehdä, Korsström jatkaa.

-Koetahtaan ja oppimisympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Parhaillaan suunnittelemme digitalisaation mahdollisuuksia havainnollistaa kemianprosesseja. Yhtenä vaihtoehtona on luoda pelillinen prosessimalli, jonka avulla päästään harjoittelemaan ja testaamaan prosessin eri vaiheita sekä kokonaisuutta, kertoo Careerian tiimipäällikkö Riitta Malmberg.

Opiskelijan tähtäimessä on valmistumisen jälkeen työpaikka. Työnantaja puolestaan haluaa osaavia työntekijöitä. Careeria toimii tässä välissä ja auttaa opiskelijaa hankkimaan osaamista, jolla hän työllistyy.
-Tärkeää on, että Careeria tietää vaatimustasomme. Koska toimintamme kehittyy jatkuvasti, se edellyttää tiivistä yhteistyötä myös Careerian ja meidän välillä. Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti sekä rekrytoimme uusia operaattoreita tarpeen mukaan, parhaillaan pari kertaa vuodessa. Lisäksi kesällä rekrytoimme hyviä kesätyöntekijöitä, sanoo Korsström.