Liiketoiminnan perustutkinto verkossa omaa työtä tai yritystä kehittämällä - Careeria

Liiketoiminnan perustutkinto verkossa omaa työtä tai yritystä kehittämällä

Careeria ja ProAgria Valmennus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen, jossa opiskelijat kehittävät omaa työtään tai yritystään ja valmistuvat samalla merkonomiksi. Liiketoiminnan perustutkinto suoritetaan yhteistä aloituspäivää lukuun ottamatta kokonaan verkossa. Maatilayrittäjyyden kehittämiseen keskittyvä koulutus on suunniteltu ProAgrian asiantuntijoiden ja Careerian yhteistyönä.

”Työtä pelloilla ja pientareilla maaseudun puolesta” – Katri Myry hankkii merkonomin tutkinnolla vahvistusta osaamiseensa

Katri Myry.
Katri Myry.

Syksyllä 2019 käynnistyneen verkkomerkonomikoulutuksen opiskelijoista suurin osa on maatalousalan pienyrittäjiä. Haastattelimme tutkintoa suorittavaa Katri Myryä, jolla on yhdessä veljensä kanssa 16 hehtaarin maatila Pohjois-Hämeessä.
– Kuten äitee sanoo, olemme kumpikin veljeni kanssa ammateissamme tilan ulkopuolella, mutta teemme vapaa-aikanamme työtä pelloilla ja pientareilla maalaismaisemaa hoitaen, Katri Myry siteeraa äitinsä paikalliseen kyläkirjaan aikanaan kirjoittamaa kuvausta.
– Lukion päätyttyä sanoin, etten ikinä lypsä lehmää. Tein aikanaan kuitenkin jonkin verran lomitustöitä, mutta sittemmin työni on painottunut asiantuntijatehtäviin lypsykarjatilojen parissa. Olen maaseudun asukas, jolla on halu tehdä töitä maaseudun puolesta. Minulla on taustalla agrologin tutkinto ja ammatillisen opettajan koulutus. Työskentelen ProAgria Etelä-Suomen palveluksessa talousasiantuntijana. Työhistoriani koostuu tehtävistä, jotka ovat aina tavalla tai toisella liittyneet maaseudun yritystoimintaan, Katri jatkaa kuvausta taustastaan.

Vanhan navetan purkua.  Navetasta korjaamokonekatokseksi.
Kesällä 2020 rakennettiin maatilan korjaamokonekatos edelliskesänä puretun vanhan navetan tilalle.

Tiedon Careerian kanssa toteutettavasta liiketoiminnan perustutkinnosta verkossa Katri sai ProAgrian kautta.
– Hakeuduin mukaan koulutukseen, koska halusin opiskella jotain sellaista, joka tukee nykyistä ammattitaitoani. Erityisesti minua kiinnosti vahvistaa talousosaamistani. Kaipasin myös uusia ajatuksia. Työssäni ProAgriassa sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan. Halusin pysyä mukana ajassa sekä kehityksessä ja saada tietoa tulossa olevista uudistuksista, Katri kertoo opiskeluvalinnastaan. 

Pitkä työkokemus ja yrittäjäosaaminen sekä vuosien varrella karttunut hiljainen tieto ovat olleet hyvä pohja nykyiselle opiskelulle.
– Osan merkonomitutkintoon kuuluvista opinnoista sain taustani perusteella hyväksi luettua, kun olin jo aiempien opintojeni yhteydessä suorittanut tiettyjä aineita. Osaamiseni tunnistettiin ja tunnustettiin opintojen henkilökohtaistamisen yhteydessä. Sitä, minkä jo osaan ei tarvitse opiskella uudelleen. Uuden ja ajanmukaisen tiedon lisäksi koulutus antaa myös uusia ajatuksia omaan työhön, esimerkiksi kun joku ryhmässä kysyy jotain. Luennoilla ja WhatsApp-ryhmässä käydyissä keskusteluissa on tullut monta kertaa ahaa-elämys, että se onkin näin tai senhän voi tehdä näinkin, Katri kuvaa opiskelua.

Opinnot verkossa ja opiskelu itselle sopivana ajankohtana

Careerian ja ProAgrian yhteistyössä toteuttama liiketoiminnan perustutkinto toteutetaan kokonaan verkossa. Materiaalit ovat Moodle-oppimisympäristössä, luentoja striimataan ja toteutetaan Teamsissä ja keskustelua käydään Whatsapp-ryhmässä. Verkkototeutus mahdollistaa koulutukseen osallistumisen pitemmänkin matkan päästä sekä opiskelun omaan aikatauluun sovittaen.
– Aluksi sitä oli vähän pihalla miten ja mihin kirjaudutaan, kun kaikki oli aloituspäivän jälkeen verkossa. Olen kuitenkin saanut hyvin apua näihin asioihin ohjaajalta. Ryhmän yhteinen Whatsapp-ryhmä on ollut hyvä paikka vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä, ja Teams toi helpotusta luentojen toteutukseen. Kokonaisuutena verkko-opiskelu on toiminut hyvin ja mahdollistanut asioiden tekemisen omaan tahtiin ja omiin työkiireisiin soveltaen. Eräskin opiskelutoveri lykkäsi webinaariin osallistumista todeten: ”Lehmä poikii, en mä nyt ehdi”, Katri nauraa.

Kevään 2020 koronaepidemia toi opiskeluun omat haasteensa, kun myös varsinaisessa päivätyössä siirryttiin etätyöskentelyyn.
– Omalta osaltani korona kyllä söi jaksamista, kun opiskelun lisäksi töitäkin tehtiin etänä. Kotona olikin nyt perhe, työ ja opinnot. Ilman koronaa olisin varmaankin saanut enemmän edistettyä opintojani ja suoritettua näyttöjä. Mutta tilanne muuttuu, kun syksy taas tulee, Katri pohtii koronaepidemian vaikutuksia arkeen.
– Etäopiskelu vaatii opiskelijalta suunnitelmallisuutta ja itsekuriakin. Paljon on itsestä ja omasta ajanhallinnasta kiinni, kuinka sopii näyttöjä suoritettavaksi. Aikataulu on hyvä suunnitella jo opintoja aloittaessaan. Tämä liiketoiminnan perustutkinto verkko-opintoina on hyvin soviteltavissa työn ohessa suoritettavaksi. Oma tavoitteeni on valmistua tutkintoon aikataulun mukaisesti puolessatoista vuodessa ensi jouluun mennessä, Katri kertoo.

Vierivä kivi ei sammaloidu – Katri kiittää Careeriaa ja suosittelee joustavia verkko-opintoja myös muille

Katri lähti mukaan suorittamaan merkonomin tutkintoa, koska halusi syventää osaamistaan, mutta myös näkyväksi sen osaamisen, jota elämänsä varrella oli jo hankkinut.
– Opiskelun aikana selkeni moni asia. Huomasin, mitä kaikkea jo osaan. Ja tämän jälkeen minulla on myös todistus liiketoiminnan perustutkinnosta, jos haluan vaikka hakea johonkin. Vierivä kivi ei sammaloidu, ja opiskelu ei mene koskaan hukkaan. Eihän sitä tiedä mitä sitä seuraavaksi keksii. Jossakin ajatuksissa on myös haave jatko-opinnoista, Katri pohtii jatkoa.

Careerian ohjaus ja tuki opintojen aikana saa Katrilta kiitosta.
– Careeria otti hyvin selville myös etänä tutkintoa suorittavan opiskelijan tuen tarpeen. Itselläni on diagnosoitu lukihäiriö. Numeroiden pyörittäminen ei tuota hankaluuksia, mutta muissa asioissa saattaa olla joskus haastetta. Careerian ohjaajani Virpi Ahtikivi kävi kanssani heti aluksi hyvin läpi eri osa-alueet, selvitti tuen tarpeen ja tarjosi tukea tarpeeni mukaan, Katri kiittää Careerian toimintaa.

Mentori merkittävässä roolissa

Yhteydenpito Katri Myryn ja hänen mentorinsa Tarja Ylä-Vitelin kanssa on ollut opiskelun aikana tiivistä.
– Olen keskustellut mentorini kanssa paljon. Hänestä on ollut suuri apu monen teoriassa opitun asian käytäntöön viemisessä, esimerkiksi kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyvissä asioissa, Katri kertoo.
– Me olemme Katrin kanssa olleet puhelin- tai sähköpostiyhteydessä melkein päivittäin koulutuksen aikana. Kaikista käsitellyistä asioista ei edes ajattele, että ne liittyisivät Katrin mentorointiin, mutta hyvin usein ne tarkemmin ajateltuna liittyvät. Kun teemme kumpikin talous- ja tilipalvelutöitä ProAgria Etelä-Suomessa, niin kyllä keskustelut pyörivät pitkälti näissä asioissa. Mutta kyllä me silti puhumme muistakin asioista, ja jos toisella on henkilökohtaista mietittävää tai työkiireitä, niin sitten pidetään vähän matalampaa profiilia yhteydenpidossa, Katrin mentori Tarja Ylä-Viteli kertoo.
– Mentorointi ei ole aiheuttanut juurikaan ylimääräistä työtä, vaan asiat tulevat eteen käytännön kysymyksinä, ja niitä sitten yhdessä ratkotaan. Eli aika vähän on lähdetty erikseen opiskelemaan asioita. Ehkä kahdenkertainen kirjanpito on ollut vähän vieraampi asia Katrille käytännön kirjanpitomielessä, vaikka hän pitääkin tiekuntien ym. tilejä ja työssään tulkitsee kahdenkertaisen kirjanpidon raportteja jatkuvasti. Mutta koulutuksessahan tätäkin opetetaan. Mielestäni Katrille on ollut suuri arvo sillä, että yhtenä opettajana on toiminut ProAgria keskusten liiton johtava talousasiantuntija Ari Enroth. Ja toisaalta on hienoa, että muut opettajat tulevat muilta aloilta kuin maatalouden organisaatioista, niin hän saa näkemystä vähän eri tavalla asioihin, Tarja Ylä-Viteli jatkaa.
– Katri sanoi silloin, kun lähti tähän opiskeluun mukaan, että ei hän niinkään hae tutkintoa, vaan sitä tietoa mitä koulutuksessa on mahdollista saada. Tämä on hyvä asenne, mutta ehkä Katrikin on nyt huomannut, millainen hyöty on tutkintotodistuksesta, kun sen saavuttaa. Ja minä olen tyytyväinen, että pystyn jatkossa luottamaan Katrin apuun, jos tarvitsen kiireapua tai varamiestä, Tarja Ylä-Viteli kiittelee lopuksi.

Koulutuksen suunnittelu yhteistyössä ProAgrian ja Careerian kanssa

Opintojen sisältö on suunniteltu yhdessä ProAgrian ja Careerian kanssa vastaamaan maatilojen liiketoiminnan kehittämisen osaamistarvetta.
– Koulutuksen pääpaino on talousasioissa, mutta mukana on lisäksi palvelumuotoilua, markkinointia ja sähköisiä työvälineitä. Teoria-opinnot suunniteltiin verkko-opinnoiksi, koska ne mahdollistavat opintoihin osallistumisen paikasta riippumatta. ProAgrialta on kouluttamassa ollut asiantuntijakouluttaja esimerkiksi maatalouden verotusasioissa, kuvaa koulutuksen sisältöä sen suunnittelussa mukana ollut Careerian Mari Siivonen.
– ProAgria Valmennus pyrkii tarjoamaan niin omille asiantuntijoilleen kuin maaseudun yrittäjillekin tarpeen mukaista ja korkealaatuista koulutusta ja tämä on luontevaa toteuttaa alan vahvan osaajan kanssa.  Talousosaamisen kasvattamiselle on tiloilla tällä hetkellä kova tarve. Tuotantokustannukset usein ovat se ainoa osa yrityksessä, johon itse voi vaikuttaa, kun tuotteen hinta tulee annettuna. Yrittäjillä voi olla jo aikaa omista opinnoista tai sitten talousluvut eivät nuorempana ehkä kiinnostaneet. On hienoa, että voimme tarjota Careerian kanssa juuri oman työn ohella ja etänä toteutettavaa koulutusta. Myös tutkintotodistus on tarpeellinen dokumentti, summaa ProAgrian Valmennuksen ja johtamiskonsultoinnin johtava asiantuntija Jaana Kiljunen koulutusyhteistyötä.