Museoliitto kehittää museoiden henkilökunnan osaamista ja palveluprosesseja yhteistyössä Careerian kanssa – työkaluna Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Careeria

Museoliitto kehittää museoiden henkilökunnan osaamista ja palveluprosesseja yhteistyössä Careerian kanssa – työkaluna Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Leena Tokila, Museoliitto
Leena Tokila, koulutus- ja kehittämisjohtaja, Museoliitto.

Museoliitto on valtakunnallinen museoalan keskusjärjestö, joka tarjoaa paljon koulutusmahdollisuuksia museoammattilaisille kehittää omaa osaamistaan. Museoala ja museoissa tehtävä työ on muuttunut paljon viime vuosina, ja muutokset edellyttävät henkilöstön osaamisen päivittämistä ja uudenlaisen osaamisen hankkimista. 

Museoliitto toteuttaa paljon koulutustapahtumia itse sekä yhteistyössä kumppaniverkoston avulla. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia jo useamman vuoden ajalta ammatillisten tutkintojen hyödyntämisestä museoalan kehittämisessä. Museoliiton tehtävänä on löytää parhaat mahdolliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka ovat valmiita pitkäjänteiseen yhteistyöhön kanssamme. Museoalan ammattilaiset ovat hyvin kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan ja he ovat hyvin sitoutuneita opiskeluun, kun päätös koulutukseen lähdöstä on tehty. 

Yhdeksi kehittämiskohteeksi museoissa on tunnistettu palveluiden kehittäminen yhä paremmin vastaamaan yleisön tarpeita. Palveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu ovat olleet teemoina monissa museoalan seminaareissa ja koulutuspäivillä, mutta tavoitteena oli löytää palveluiden kehittämisen tueksi koulutus, joka mahdollistaa käytännön työssä palveluiden ja prosessien kehittämisen. 

Yhteydenotto yhteistyöhön tuli alun perin Careeriasta nelisen vuotta sitten, ja tarkemmissa neuvotteluissa päädyttiin museoalalle suunnatun Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon opiskeluryhmän toteuttamiseen. Tutkinnon perusteet oli juuri uudistettu, joten aloitus maaliskuussa 2017 sopi hyvin Museoliiton koulutusohjelmaan. Museoliitolle oli myös tärkeää, että koulutuksen järjestäjä valitsee huolellisesti kouluttajat sekä tarjoaa joustavan tavan opiskella toimivilla etäosallistumismahdollisuuksilla. Museoliiton ryhmässä opiskelijoita voi olla eri puolilta Suomea, eikä aina ole mahdollista osallistua lähiopetukseen paikan päällä. Careeria on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi, joka on toimintatavoissaan joustava ja ratkaisuja luovasti etsivä. 

Koulutuksen teemat soveltuvat hyvin museoalan kehittämiseen:

  • elämyksellisyys ja asiakaskokemuksen johtaminen
  • palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
  • digitaalisuus osana kehittämistyötä

Museoliitto markkinoi koulutusta omissa kanavissaan, jotka tavoittavat käytännössä kaikki museoalalla työskentelevät.

Kuva: Roni Rekomaa / Suomen museoliitto    Kuva: Roni Rekomaa / Suomen museoliitto
Kuvat: Roni Rekomaa / Suomen museoliitto.  

Lisätietoa Careerian Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta täältä.