Yhteistyötä jo yli 40 vuotta

Careerialla ja Neste Oililla on takanaan pitkä yhteinen historia; yhteistyötä on tehty jo yli 40 vuotta. Koulutusyhteistyö alkoi jo vuonna 1970, neljä vuotta ennen Careerian perustamista, kun Porvoon seudun ammattikoulu järjesti ensimmäiset prosessikurssit muutama vuosi aiemmin startanneelle Porvoon jalostamolle.

- Voisikin oikeastaan väittää, että Neste Oil on yksi syy siihen, miksi Careeria on ylipäänsä olemassa, tiivistää asiakasjohtaja Mikko Kivekäs Careeriasta. Nuori ja ponnekkaasti kasvava jalostamo tarvitsi aikanaan - ja tarvitsee yhä tänään - jatkuvasti mm. uusia kemian ja prosessitekniikan osaajia.

Kymmeniä operaattoreita

- Esimerkiksi viime vuonna rekrytoimme 50 uutta operaattoria ja joka vuosi tarvitsemme heitä kymmeniä lisää, kertoo Neste Oilin Porvoon jalostamolla työskentelevä osaamisvalmennuksen tiiminvetäjä Aki Hirvonen.

Pitkä yhteinen matka on merkinnyt kummallekin osapuolelle jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä. Careerialta se on edellyttänyt Nesteen tarpeiden kuulemista ja niihin reagointia.

- Esimerkiksi Porvoon toimipisteeseemme on koulutuksia varten rakennettu oma koetehdas, kertoo Careerian prosessiteollisuuden koulutussuunnittelija Olli Lattu.

- Careeria tietää vaatimustasomme ja sparraa kanssamme ajankohtaisista asioista, täydentää Hirvonen.

Urapolkuun kannustetaan

Urapolku on tärkeä osa Neste Oilin henkilöstön kehittämistä, jonka toteuttamisessa myös Careerialla on tärkeä rooli. Careeriassa keskitytään kehittämään koulutuksia nesteläisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Urapolku tarjoaa Neste Oilin työntekijöille erinomaisen väylän kehittää itseään ammatillisesti. Urapolusta hyötyvät kaikki osapuolet, ja työntekijää kannustetaankin mukaan mm. palkkauksen avulla.

Operaattorin tehtävänä öljynjalostamolla on huolehtia prosessin valvonnasta sekä monipuolisista operointi- ja kuntovalvontatehtävistä. Operaattoreita työskentelee Nesteellä kaikkiaan noin 500. Työ on yhä enemmän asiantuntijatyötä, jossa perusrutiinien lisäksi täytyy ymmärtää kokonaisvaltaisesti prosessin ja siinä esiintyvien ilmiöiden perustat ja lainalaisuudet - ja näin ollen pystyä mahdollisesti myös itse kehittämään prosessia tulevaisuudessa.

Laajempaa näkökulmaa

Ismo Raatesalmi on alun pitäen ylioppilas ja mediatekniikan insinööri. Hän on työskennellyt Nesteellä operaattorina kymmenisen vuotta ja valmistui vuonna 2014 kemianteollisuuden ammattitutkinnosta (nyk. prosessiteollisuuden ammattitutkinto). Saiko alan konkari uusia eväitä opiskelusta?

- No kyllä! Täytyy sanoa, että itsekin vähän yllätyin siitä, miten paljon uutta opinkaan. Suurin asia oli ehkä laajempi näkökulma prosessiin ja eri laitteisiin - eli että hahmotan nyt entistä paremmin kokonaisuuden eikä vain oman tuotantolinjan asioita, miettii Raatesalmi.

Hän antaakin työnantajalleen täydet pisteet koulutuksesta. Oman ammattiosaamisen kasvamisen lisäksi opinnoista on jatkossa hyötyä myös muiden opastamisessa.