Porvoon kaupunki - Careeria

Porvoon kaupunki arvostaa notkeaa kumppanuutta, kokemusta ja läheisyyttä

Heli Wilkman työskentelee Porvoon kaupungilla suunnittelijana ja vastaa mm. erilaisten koulutusten järjestämisestä kaupungin koko henkilöstölle. Tuttuna, turvallisena ja taipuisana yhteistyökumppanina hänellä työssään on mukana Careeria, jonka kanssa yhteistyötä on tehty pitkään ja monipuolisesti.

suunnittelija Heli Wilkman Porvoon kaupungilta- Porvoon kaupungilla ja Careerialla on tällainen positiivisesti rutinoitunut suhde; yhteistyömme on säännöllistä ja kiinteää - mutta se ei tarkoita sitä, että junnaisimme vain vanhoilla tutuilla laduilla - päinvastoin, Wilkman hymyilee.

Esimieskoulutukset suosituimpia

Careeria on mukana esimerkiksi kaupungin esimieskoulutuksissa johtamisen erikoisammattitutkinnon (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) kautta. Jo kolmisen sataa porvoolaista esimiestä on ehtinyt suorittaa tutkinnon. Ensimmäinen ryhmä starttasi jo 12 vuotta sitten, ja tässä ryhmässä Wilkmankin oli mukana.

- Esimieskoulutus on kehittynyt ja muuttanut muotoaan. Koulutuksen avulla on varmistettu, että esimiehillä on eväitä kohdata ne haasteet, mitä heille tänä päivänä asetetaan. Koulutus onkin ollut tärkeä osa Porvoon kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tukenut näin kaupungin toiminnan uudistamista.

Esimieskoulutusten lisäksi Porvoo on tehnyt yhteistyötä Careerian kanssa perhepäivähoitajien, koulunkäyntiavustajien, lähihoitajien ja monien muiden tutkintoalojen kanssa. Yhteistyö toimii toisinkin päin: moni Careeriassa opiskeleva lähihoitajaopiskelija on löytänyt harjoittelu- ja työpaikan kaupungilta.

- Olemme olleet myös mukana erilaisissa Careerian projekteissa, kuten ikääntyvien työntekijöiden tukemisessa tai muutostilanteissa toimimisessa.

Kumppanuudessa on voimaa

Systemaattisesta yhteistyöstä kertoo se, että kumppanukset tapaavat toisensa säännöllisesti. Tapaamisten tarkoitus on kehittää yhteistyötä ja varmistaa, että yhteistyö sujuu mahdollisimman hyvin.

- Careeria on notkea organisaatio reagoinnissaan ja toiminnassaan. Yhteistyömme on mielestäni sujunut aina helposti. Meille on iso etu myös se, että Careeria toimii Porvoossa. Sinne on helppo mennä ja se on monelle tuttu, miettii Wilkman.