R-kioskissa tarjotaan menestyksen mahdollisuudet kaikille – huippumyyjästä yrittäjän ammattitutkinnolla huippuosaavaksi R-kioskiyrittäjäksi - Careeria

R-kioskissa tarjotaan menestyksen mahdollisuudet kaikille – huippumyyjästä yrittäjän ammattitutkinnolla huippuosaavaksi R-kioskiyrittäjäksi

R-kioski on kouluttanut myyjistä R-kioskikauppiaita jo vuodesta 2016. Parhaillaan käynnissä oleva R-kauppias Trainee -ohjelma on R-kioskilla järjestyksessä jo kuudes. Yhteistyö Careerian kanssa käynnistyi keväällä 2018, kun R-kioski halusi kehittää oppilaitosyhteistyötään ja vahvistaa R-kauppias Trainee -ohjelmaa. Koulutusohjelmasta valmistutaan aidosti asetuksen mukaiseen yrittäjän ammattitutkintoon. Ensimmäinen Careerian kanssa toteutettu R-kioski Trainee -ryhmä valmistui keväällä 2019, jolloin käynnistyi myös uusi koulutusohjelma, ja loppuvuodesta starttaa jo kolmas Careerian ja R-kioskin yhteistyönä koulutettava ryhmä.

R-kioskin HRD-päällikkö Marko Puhakka on ollut alusta asti kehittämässä ja käynnistämässä koulutusta. Hän on aktiivisesti mukana rekrytoinnissa, kun R-kioski luotsaa huippuosaajia ja innostuneita myyjiä yrittäjyyden tielle, käy lähipäivillä ja toimii itse kouluttajana R-kauppias Trainee -ohjelmassa. Koulutusohjelmaa kehitetään jatkuvasti jokaiselta lähiopetusjaksolta kerättävän palautteen perusteella. 

R-kioskissa menestyksen mahdollisuudet halutaan tarjota kaikille osaaville ja innostuneille, ja yrityksen tarpeisiin räätälöity yrittäjän ammattitutkinto on tähän oiva työkalu. Haastattelimme Marko Puhakkaa koulutusohjelman taustoista, tavoitteista, tuloksista ja yhteistyöstä Careerian kanssa.

R-kioskilaisten omista tarpeista lähtevä koulutus

Marko Puhakka on toiminut koko työuransa kaupan alan myynti- ja palvelutehtävissä. R-kioskin palveluksessa hän on ollut jo 14 vuotta. Kun oma urapolku R-kioskissa on edennyt kioskin keikkatyöntekijästä edelleen kioskiesimieheksi, on Marko Puhakalla nykyisessä tehtävässään HRD-päällikkönä aitoa näkemystä ja kokemusta henkilöstön kehittämisestä ja koulutustarpeista R-kioskissa.
– Vastaan R-kioskin valmennustoiminnoista ja osaamisen kehittämisestä ja olen mukana valmentavissa rekrytointiohjelmissa. Rekrytointi ja valmennus tekevät tiivistä yhteistyötä, kun R-kioskille haetaan uusia yrittäjiä tai myyjiä. Meillä ei ratkaise tausta, vaan asenne. Valmentava rekrytointimme on sitä, että rekrytoimme ihmisiä, joita sitten koulutuksella tuemme kehittymään oikeisiin tehtäviin. Kioskin myyjän tehtävä saattaa monelle olla ensimmäinen kaupan alan työpaikka, jossa henkilölle on annettu yksin vastuu. Meillä on R-kioskikauppiaita, joiden tausta on aina merikapteenista entiseen lastenhoitajaan tai autokoulun opettajaan. Tämä jo käytännössä todistaa sen, että valmennusresurssimme huomioivat yksilöllisyyden ja tarjoavat menestyksen mahdollisuudet kaikille, kertoo Marko Puhakka R-kioskin valmennusideologiasta.

Enemmän kuin tutkinto – R-kioskilaisen polku yrittäjyyteen R-kioskin maailmassa

Koulutusohjelman lähtökohtana sen käynnistyessä vuonna 2016 oli tavoite saada huippuosaavia ja innostuneita myyjiä tuettua kohti yrittäjyyttä, oman kioskin pyörittämistä. R-kioskista haluttiin panostaa tällaisiin kehittymiseen sitoutuneihin henkilöihin taloudellisesti, laadullisesti ja ajallisesti. Koulutusohjelma lähtee R-kioskin omista tarpeista, ja oppilaitosyhteistyöllä varmistetaan aidosti asetuksen mukainen ammattitutkinto osallistujille, jotka valmistuvat yrittäjän ammattitutkintoon. Koulutus kestää puoli vuotta.
– Yhteistyö Careerian kanssa käynnistyi keväällä 2018, kun etsimme koulutusohjelmaan uusia näkökulmia ja toteutukseen lisää joustavuutta. Yhteistyön rattaat lähtivät pyörimään jouheasti ja vastuuhenkilöt löytyivät nopeasti. Rytmi R-kauppias Trainee -ohjelmassa on sellainen, että kun yksi ryhmä valmistuu, niin seuraava jo starttaa. Careerian vastuukouluttaja on perehtynyt kiitettävästi R-kioskin maailmaan ”arvoauditoinnin” kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuukouluttaja Careeriasta on osallistunut aktiivisesti alkuvaiheessa kauppiaiden valmennusviikkoon ja hankkinut tietoa yrityksemme arvoista, strategiasta, franchisingista ja mitä nämä kaikki tarkoittavat R-kioskin arjessa. Trainee-ohjelma on räätälöity R-kioskin omaan maailmaan, ja koulutuksessa käytetään nimenomaan R-työkaluja ja R-jargonia. Careeria hankkii ja suosittelee juuri R-kioskin tarpeisiin sopivat vastuukouluttajat lähiopetusjaksoille, ja myös nämä valmentajat saavat alussa R-perehdytyksen. Careeria on panostanut hienosti siihen, että koulutus on mahdollisimman R-kioskimainen, juuri meidän tarpeisiimme sopiva, vaikka kaikki perustuukin yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen, Marko Puhakka kiittelee yhteistyötä Careerian kanssa.

Yrittäjäunelmaan kiinni R-kioskin näköisellä koulutuksella

R-kauppias Trainee -ohjelmaan on jatkuva haku. Koulutukseen halutaan hyviä hakijoita, joille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto laadukkaassa oppimisympäristössä. Ryhmäkoko pidetään tarkoituksella pienenä, että ote valmennuksessa säilyy henkilökohtaisena ja opiskelu osallistavana. Koulutuksella halutaan tarjota hyville ”ärräläisille” mahdollisuus päästä yrittäjäunelmaan kiinni. 
– Yksi merkittävä valintakriteeri on oman kauppiaan suositus. Tämä onkin paras palkinto, jonka kauppias voi myyjälleen antaa. Suosituksen lisäksi koulutukseen hakija käy läpi tiukan valintaprosessin, joka pitää sisällään useita haastattelukierroksia, toimintatyylianalyyseja ja hakijan oman myyntialueen johdon arvioinnin. Valintaprosessiin panostetaan, koska kysymyksessä on suuri satsaus R-kioskille, Marko Puhakka kertoo.

HRD-päällikkö Marko Puhakka kulkee opiskelijaryhmän rinnalla koko polun koulutushakemusten käsittelystä aina valmistujaisiin asti.
– Osallistun mahdollisuuksien mukaan jokaiselle lähiopetusjaksolle, ja seuraan yksilöiden kehitystä, tsemppaan, tuen ja opetan, mm. R-kioskin arvoja ja henkilöstöjohtamista. On myös tärkeää, että aluepäällikön ja koulutettavan välillä käydään jo alusta lähtien keskustelua tavoitteista, suunnitellaan ja konkretisoidaan tulevaisuutta ja unelmien R-kioskia, sen sijainnista aina toiminnan luonteeseen. Me haluamme R-kioskissa panostaa koulutukseen kunnolla, tuoda R-kioskinäkökulmaa vahvasti valmennukseen ja tarjota tutkinnon suorittamisen tueksi R-työkaluja. Esimerkiksi myynnin johtamisesta puhumme R-kioskin termeillä, henkilöstöpäällikkö kuvaa koulutusta.

Ryhmässä aloitetaan jo koulutuksen varhaisessa vaiheessa yrityksen suunnittelu. Koulutusohjelma antaa työkaluja arvioida missä on kullekin juuri sopiva kohta aloittaa kauppiaana ja miten.
– Kauppiasuralle lähtijällä on tietenkin itsellään oltava intohimoa ja halua yrittäjäksi. Tähän asti R-kauppias Trainee -ohjelman läpi käyneistä n. 90 % on lähtenyt kauppiasuralle. Koulutukseen osallistujien ikäjakauma on 18-vuotiaasta lähes eläkeikäiseen. Koulutusohjelma on kasvuprosessi, jossa valmistaudutaan ottamaan vastaan yrittäjyyden haaste. Sekin on kuitenkin arvokas oppi, jos joku ohjelman aikana haluaakin ottaa aikalisän, ja yrittäjäksi ryhtymisen sijaan opiskellakin vaikka lisää myyntiä, Marko Puhakka kuvaa kauppiaaksi ja itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymisen polkua R-kauppias Trainee -ohjelmassa.