Rakennusalan opiskelijoiden ja Porvoon kaupungin yhteistyöllä leikkimökkejä päiväkodeille - Careeria

Rakennusalan opiskelijoidenja Porvoon kaupungin yhteistyöllä leikkimökkejä päiväkodeille

Careerian rakennusalan perustutkinnon opiskelijat Askolan toimipisteestä ja Porvoon kaupunki ovat aloittaneet sekä Careerian opiskelijoita, että Porvoon päiväkotien lapsia hyödyttävän yhteistyöprojektin. Opiskelijat rakentavat leikkimökkejä ja katoksia Porvoon päiväkoteihin. Kevään 2019 aikana toteutettiin jo kolme projektia, ja rakentaminen jatkuu syksyllä 2019. Päiväkotien lapset ja henkilökunta ovat mukana rakennuskohteiden suunnittelussa. Rakentamisen materiaalikustannukset jaetaan Careerian ja Porvoon kaupungin kesken. Kyseessä on todellinen kaikki voittaa -projekti: opiskelijat saavat erinomaisen tilaisuuden suorittaa opintojaan oikeiden rakennusprojektien parissa, ja päiväkotien lapset saavat lisää viihtyvyyttä pihoille.

      
Kaikki alkoi suunnittelusta...

   
...ja jatkui rakentamisella ja leikkimökin paikalleen asennuksella.

Hyvän mielen yhteistyöprojekti: hyötyjinä sekä nuoret opiskelijat, että päiväkotien lapset

Careerian ja Porvoon kaupungin yhteisprojekti herätti päiväkodeissa suurta kiinnostusta ja päiväkodeilta saatiin paljon erilaisia projektiehdotuksia. Kevään 2019 aikana toteutettaviksi kohteiksi valittiin leikkimökit Kevättuulen ja Ylä-Haikkoon päiväkoteihin ja katos Puistopäiväkotiin.  Projektia jatketaan uusien kohteiden osalta syksyllä 2019. Päiväkotien lapset ja henkilökunta ovat alusta asti mukana rakennuskohteiden suunnittelussa.

– Tämä on hieno esimerkki siitä, miten eri toimijoiden voimat yhdistämällä saadaan tulosta aikaiseksi. Porvoon kaupungin uuteen strategiaan kirjatut rohkeat kokeilut, julkisen sektorin ja oppilaitosten välinen vuorovaikutus ja asukkaiden osallistaminen toteutuvat tässä hankkeessa erinomaisesti. Kaikkein parhaalta tuntuu kuitenkin se, että opiskelijoiden käden jälki näkyy kaupunkikuvassa ja heidän avullaan voidaan monipuolistaa päiväkodeissa tarjottavia toimintasisältöjä, kuvaa yhteistyötä Porvoon kaupungin sivistystoimen kehittämispäällikkö Tuija Öberg.

Careerian rakennusalan opiskelijoita on keväällä mukana yhteensä yhdeksän opiskelijaa, kolme kussakin projektissa. Opiskelijat tutustuvat kohteisiin etukäteen (Kevättuuli, Puistopäiväkoti, Ylä-Haikkoo) yhdessä opettajansa Harri Myllysen kanssa.

– Rakennusprojektien taustalla on tarve tarjota nuorille opiskelijoille työelämän näyttöjä, joita he tarvitsevat opintojensa suorittamiseen. Tämä on erinomainen tilaisuus tehdä jotakin sellaista, joka tulee hyötykäyttöön. Careeria on erittäin mielellään mukana myös muissa vastaavanlaisissa yhteistyömuodoissa Porvoon kaupungin kanssa, kertoo Careerian rakennusalan opettaja Harri Myllynen.

Rakennusalan työllisyysnäkymät valoisat valmistuville opiskelijoille

Careerian Askolan toimipisteessä toteutettava rakennusalan perustutkinto on monipuolinen koulutus, joka tarjoaa opin aina laatoituksesta ja muurauksesta kokonaisen omakotitalon rakentamiseen. Opinnot alkavat perustustöistä ja etenevät opintojen päätteeksi sisustusvaiheeseen. Rakennusalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä valoisat, ja monet opiskelijoista etenevät myös jatko-opintoihin.

– Kaikki Careeriasta alalle valmistuvat työllistyvät tällä hetkellä. Rakennusalan perustutkinto on myös hyvä tie jatko-opintoihin. Tälläkin hetkellä yksi Careeriassa kaksoistutkintoa suorittava opiskelija tähtää valmistumisensa jälkeen arkkitehtiopintoihin. Myös insinööriopintoihin ammattikorkeakouluun suuntaavia opiskelijoita löytyy, iloitsee Harri Myllynen.