Tiina Kiiskinen - Vihdin museo - Careeria
Palvelumuotoiluun vauhtia tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta

Palvelumuotoiluun vauhtia tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta

Palvelumuotoilu on nouseva teema museoalalla. Museoiden on tärkeä osata tuotteistaa näyttelyitä ja muita palveluita, mutta myös tuoda ihmisten lähelle museoiden arkea alueen kulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentajana. 

-Museoissa on esimerkiksi kiehtovia esine- ja valokuvakokoelmia. Autamme sukututkijoita ja kylähistorioiden tekijöitä, otamme kantaa rakentamiseen Vihdin kunnan alueella ja yhtä lailla kehitämme vedet silmissä nauretuista villeistä ideoista toteutuskelpoisia tapahtumia tai yhteistyöhankkeita, kertoo Tiina Kiiskinen, Vihdin vs. museonjohtaja. Tiina hankki tuotteistamiseen lisää osaamista Careerian oppisopimuskoulutuksena järjestetystä tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon (nyk. tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto).

Hybridi-monimuotokoulutuksella kehitetään tuotekehitysosaamista

- Keskityin koulutuksessa ja tuotteistamisessa Vihdin museon palvelukonseptintäydentämiseen. Täydensin palvelukonseptia ottamalla virtuaalisen tilan mukaan osaksi palvelumuotoilua. Tuotteistamisessa syntyneiden sosiaalisen median pienten tarinoiden ja kuvien avulla museo on nyt ihmisille helpommin lähestyttävä, kertoo Tiina.

- Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto sopii erittäin hyvin organisaation palvelumuotoilun kehittämisen työkaluksi. Careerian kehittämä hybridimonimuotokoulutus on ketterä tapa kehittää omaa tuotekehitysosaamista, huomioi Careerian tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon kouluttaja Jouni Kahila.

- Olen saanut ohjata ja seurata huikeita tuotteistamisprojekteja, joista syntyy uusia innovatiivisia tuotteita tai palveluja, Jouni hehkuttaa.

Systemaattisuutta tuotekehittämiseen

- Omasta kokemuksestani voin kertoa, että tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto on loistava keino ottaa haltuun uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Koulutus auttoi näkemään tuotteistamisen prosessina ja kehityskaarena, joka systematisoi tuotteistamista ja innosti luomaan uusia palveluja, summaa Tiina kokemuksiaan.

Innostavat kouluttajat avainroolissa

- Opiskelu Careeriassa oli innostavaa. Opiskeluryhmämme koostui ihmisistä, jotka kehittivät erilaisia tuotteita tai palveluita. Kaikilla opiskelijoilla oli yhteinen vahva halu kehittyä ja sparrata muiden kehitystöitä. Kouluttajat innostivat, ideoivat ja auttoivat, sekä kannustivat eteenpäin jos idea ei lähtenyt lentoon. Kouluttajat olivat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä – he antoivat erityisosaamisensa opiskelijoiden käyttöön, kiittää Tiina.