Tuusulan kunnan digiloikka Careerian kanssa - Careeria

Tuusulan kunnan digiloikka Careerian kanssa

Tuusulan kunnassa on tehty kevään 2020 aikana todellinen digiloikka. Henkilöstön Teams-koulutus aloitettiin keväällä yhteistyössä Careerian kanssa lähiopetuksena, mutta koronan myötä eteen tulikin digitaitojen haltuunotto käytännössä, kun kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutusta jatkettiin etäopetuksena – tietenkin Teamsillä.

Tuusulan kunnan digiloikka.

Teams-koulutusta Teamsillä

Henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho Tuusulan kunnan henkilöstöpalveluista kuvaa Tuusulan kunnan ja Careerian jo pitkään jatkunutta koulutusyhteistyötä erittäin onnistuneeksi.
– Kunta on tehnyt yhteistyötä Careerian ja sen edeltäjän kanssa jo vuodesta 2015. Hyväksi ja toimivaksi koettu yhteistyö on pitänyt sisällään sekä tutkintoon johtavaa koulutusta, että henkilöstökoulusta, jollaisena nyt käynnissä oleva Teams-koulutuskin toteutetaan. Careeria on Tuusulan kunnalle mieluinen ja luotettava koulutuskumppani. Asiakkaasta pidetään hyvää huolta, yhteydenpito on mutkatonta ja asiat sujuvat sovitussa aikataulussa. Olemme tyytyväisiä Careerian kouluttajien asiantuntemukseen, Sinikka Aho kertoo.

Parhaillaan käynnissä olevan henkilöstön Teams-koulutuksen myötä Tuusulan kunta on tehnyt todellisen digiloikan. Jo viime keväänä Teams-koulutuksilla käynnistynyt yhteistyö Careerian kouluttajan Miina Rantalan kanssa saa kiitosta.
–Teams-koulutukset ovat tänä keväänä olleet kunnassa erittäin suosittuja. Ehdimme pitää kaksi lähiopetustoteutusta, kun Tuusulan kunnassakin tuli koronaepidemian vuoksi ohjeet kokoontumisten rajoittamisesta. En ehtinyt edes ilmoittaa kouluttajalle tilannetta lähiopetukseen koronan vuoksi tulleista esteistä, kun Miina Rantala jo otti minuun yhteyttä ja kertoi, että Teams-koulutus onnistuu hyvin etänä. Ratkaisu eteen tulleeseen ongelmaamme tuli jo ennen kuin itse ehdimme kysyä mitään. Kouluttaja Miina Rantalan toiminta tässä erityistilanteessa on entisestään vakuuttanut meidät palvelun laadusta, ja digiloikan ottaminen on ollut meille helppoa. Varsinaisen Teams-koulutuksen lisäksi Miina Rantala on ohjannut meitä luomaan myös yhteyksiä käytössämme olevien eri digitaalisten työvälineiden välillä aina Teamsistä OneNoteen. Kokonaisuuden haltuunotto on sujunut kouluttajalta erinomaisesti. Ja mikä parasta, olemme saaneet myös hyvää jälkihoitoa, kun olemme vielä koulutuksen jälkeenkin voineet palata asioihin esittämällä kysymyksiä, Sinikka Aho kiittelee.

Vaikka Tuusulan kunnassa on työntekijöitä 1500, mietti henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho, miten keväälle aikataulutetut Teams-kurssit saadaan poikkeustilanteessa täyteen. Mutta koronaepidemian myötä tullut etätyö on lisännyt osaamisen kysyntää. Nyt Teams on tullut monen sellaisenkin työntekijän toimenkuvaan, jotka eivät aiemmin ole sitä juuri käyttäneet.
– Teamsiä opiskellaan meillä nyt Teamsin kautta. Kahden lähiopetuksena toteutetun koulutuksen lisäksi parhaillaan on käynnissä Teamsin kautta neljä koulutusta, ja kevään aikana toteutetaan vielä neljä lisää. Teams-osaamista tarvitaan, kun Tuusulassakin on nyt siirrytty virtuaalisiin kokouksiin. Virtuaalikokoukset vähentävät liikkumista monen kuntakeskuksen välillä, joten säästämme tämän osaamisen myötä myös aikaa. Teamsin haltuunoton jälkeen tarvetta on myös muun ICT-osaamisen vahvistamiseen, kuten muiden Office 365-ohjelmien koulutukseen, Sinikka Aho summaa lopuksi Teamsin tuomia etuja ja tulevaisuuden ICT-koulutustarpeita.