Tuusulan kunta - Careeria

Koulutus avaa ovet muutoksille myös kunnissa

Julkisella sektorilla eletään parhaillaan isojen rakennemuutosten aikaa. Pitkän ja varsin staattisen ajan jälkeen muutokset jylläävät nyt kunnissa: kuntaliitokset ja sitä koskevat suunnitelmat ovat parhaillaan työn alla ja samaan aikaan monia kuntayksiköitä muutetaan liikelaitoksiksi tai alueellisiksi osakeyhtiöiksi.

Muutostilanne on arkea myös Tuusulan kunnassa. Silti sen teknisessä toimessa ollaan samaan aikaan toteuttamassa Careerian kanssa laajaa, koko esimieskuntaa koskevaa tekniikan erikoisammattitutkintoa (nyk. teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto). Miksi ihmeessä?

- Juuri siksi. Näemme, että nyt jos koskaan tarvitsemme raja-aitojen kaatamista, keskustelevaa kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja, kertoo teknisen toimen johtaja Jyrki Kaija.

Kaijan mukaan kehittämisohjelmaan osallistuu yli 20 esimiestä. Heidän lisäkseen toinen samansuuruinen joukko muuta henkilöstöä on mukana mm. arvioijan ja mentorin roolissa. Teknisessä toimessa työskentelee paljon esimiehiä, jotka eivät aiemmin ole olleet esimieskoulutuksessa ja saaneet sen mukanaan tuomaa systemaattista arvioita ja palautetta toiminnastaan. Jotkut ovat palanneet ”koulun penkille” peräti 25 vuoden tauon jälkeen.

Hyvä keissi

Vesihuoltolaitoksen putkimestari Petteri Laaksonen myöntää olleensa aluksi vastarannan kiiski ja ajatelleensa, että mihin ihmeeseen hän tarvitsee esimieskoulutusta ja tekniikan erikoisammattitutkintoa.

Laaksosen motivaatio löytyi, kun hän sai aluksi paukauttaa suoraan epäilyksenä julki.

- Ensiksi piti ottaa se pelkotila päältä pois. Kun huomasi, että sai olla ihan juuri sellainen kuin on, niin motivaatiokin alkoi löytyä. Tajusin, että tässähän katsotaan jokaisen vahvuuksia ja kehitetään niitä ja että valmennus on yksilöllistä ja keskustelevaa, hän miettii.

Kuin kävisi naapurissa

Laaksonen vetää vesilaitoksella 10-henkistä tiimiä. Careerian luotsaama kehittämisohjelma alkoi viime helmikuussa, ja sen tuloksia näkyy jo nyt työyhteisössä. Esimiehet ovat saaneet työkaluja työhönsä, yksiköiden välisiä raja-aitoja on kaatunut ja yhteydenpito on kehittynyt. Hierarkkisuus on alkanut mureta.

- Turha jäykkyys on alkanut hävitä, huumoria on enemmän mukana. Me-henki on parantunut selvästi ja porukka ottaa paljon enemmän vastuuta kuin ennen. Asioiden hoitaminen ja kommunikointi on mukavaa - kuin kävisi naapurissa kylässä, sanoo Laaksonen.