Uusia tapoja oppia ja opettaa - Careeria
Uusia tapoja oppia ja opettaa – työelämälähtöisesti

Uusia tapoja oppia ja opettaa – työelämälähtöisesti

Sosiaali- ja terveysalan puolella on jo jonkin aikaa toteuttanut mallia, jossa koulutus viedään työpaikalle. Näin koko työyhteisö, osa siitä tai jokin yksikkö voi yhdessä opiskella oman työyhteisönsä lähtökohdista joko hankkimalla täydennyskoulutusta tai suorittamalla kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Mallin toteutuksesta on saatu hyviä kokemuksia jo Porvoosta, Sipoosta ja Askolasta, ja nyt malli on rantautettu myös Loviisaan. Sote-uudistus osaltaan vaikuttaa taustalla siihen, että kunnat haluavat pitää työntekijöidensä osaamisen ajan tasalla. Yhteisöllisen oppimisen suuri etu on yhteisten asioiden pohtiminen yhdessä ja ratkaisujen löytäminen yhteisiin todelliseen työyhteisöä askarruttaviin kysymyksiin. Tämä on mahdollista kun isompi joukko samasta työyhteisöstä osallistuu koulutukseen ja kehittää yhdessä.
– Loviisassa esimerkiksi pätevöitämme parhaillaan kodinhoitajia, perushoitajia ja apuhoitajia lähihoitajiksi.  Myös saattohoitokoulutusta kysytään paljon tällä hetkellä. Lähihoitajia on koulutettu mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopintoihin. Yhdessä Loviisan kanssa olemme myös kehittäneet omaa päihdetyön toimintamallia. Koulutuksessa on yli 50 osallistujaa, kertoo työpaikalle Loviisassa viedyistä koulutuksista sosiaali- ja terveysalalta Jaana Ågren Point Collegesta.
– Koulutukset toteutetaan paikan päällä työyhteisössä juuri kullekin työyhteisölle räätälöidyillä oppimismenetelmillä. Koulutukset toteutetaan lisäksi monimuoto-opetuksena, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen etäyhteydellä tai katsoa koulutustallenne itselleen parhaaksi katsomallaan ajalla. Erinomainen lisä työyhteisöissä tapahtuvissa koulutuksissa on vielä se, että opiskelijat voivat vaihtaa näkemyksiä oppimastaan ja opin soveltamisesta työhön myös arkityön keskellä koulutuspäivien ulkopuolelle, kun opiskelijat työskentelevät samassa työyhteisössä, kuvataan valmennusmenetelmiä.

Loviisan yhteistyön käynnistäjä on palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom. Hänen kokemuksensa yhteistyöstä Point Collegen kanssa ovat erinomaisia.
– Saattohoidon koulutus ja päivityskoulutus lähihoitajaksi ovat tärkeitä, koska saattohoitoa tehdään yhä enemmän kotiympäristössä sekä esimerkiksi pitkäaikaishoidossa hoivayksiköissä eli osaamista tarvitaan ja myös uudenlaista tietoa kaikkiin yksiköihin. Päivityskoulutukseen osallistuvat ovat motivoituneita, kun saavat uuden tiedon ja myös heidän aikaisempi osaamisensa huomioidaan. He ovat innoissaan saamastaan mahdollisuudesta päivityskoulutukseen, kiittelee Loviisan kaupungin palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom.

Point College ja Edupoli ovat yhdistäneet voimansa, ja työelämälähtöistä koulutusta tarjoaa nyt Careeria.