Oppilaitoksen ja yrityksen välinen yhteistyö on hyvä ratkaisu

Careerian yhteistyö porvoolaisen it-konsultointiyrityksen WeAre Solutions Oy:n kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia: Opiskelijat ovat oppineet it-alan uusimpia koodausmenetelmiä, yritys on voinut hyödyntää opiskelijoiden sosiaalisen median osaamista ja Careeria saanut alan uusimmat trendit ja sovellukset osaksi koulutusta.

We Are Solutions tarkoittaa ”me olemme ratkaisuja”. WeAre Solutions Oy tarjoaa nimensä mukaisesti käyttäjä- ja pääsynhallintaa edistäviä it-ratkaisuja. -Pyrimme automatisoimaan helpot työt, jotka toistuvat. Ne tulevat katoamaan tai siirtyvät edullisimman työn maihin. Lisäksi automatisointi kasvattaa yrityksen tuottavuutta sekä samalla yrityksen arvoa, kertoo Henri Vass, WeAre Solutions Oy:n toimitusjohtaja.

Työssäoppimisesta hyötyvät sekä opiskelija että yritys

-Uudistumiskyvyn ylläpitämiseksi olemme toimineet aktiivisessa yhteistyössä Careerian ICT-alan koulutuksen kanssa. Meillä on ollut neljä nuorta työharjoittelijaa, jotka ovat oppineet täällä it-alan uusimpia koodausmenetelmiä sekä ohjelmoinnin vaikutusta palvelun toimivuuteen, Vass kertoo.

Myös yritys on pystynyt hyödyntämään nuorten harjoittelijoiden osaamista. -Nuoret ovat opettaneet meille sosiaalisen median uusimpia ratkaisuja ja toimintatapoja, joita olemme hyödyntäneen yhteistyössä Hailer Oy:n kanssa. Hailer tuottaa yrityksille uudenlaista kommunikointialustaa, jossa olemme hyödyntäneet nuorten viestintäosaamista, Vass jatkaa.

Nuoret ovat päässeet työharjoittelun aikana WeAre Solutionsin lisäksi mukaan myös muiden yritysten toimintaan, oppineet monipuolisesti eri taitoja ja saaneet mallin tämän päivän yrittäjyydestä.
-Toimistomme tila- ja toimistopalvelut tuottava CoSpace Oy on antanut nuorille työtilat, ja nuoret taas ovat tehneet joitakin töitä CoSpacelle. Maailmanlaajuisesti öljyn torjunnassa toimivan Lamorin kautta nuoret pääsevät seuraamaan kansainvälisen yrityksen työskentelyä.

WeAre Solutionsilla ollaan tyytyväisiä työharjoittelijoihin. -Olemme myös palkanneet yhden työharjoittelijoista, ja rekrytoinnit tulevat varmasti jatkumaan, Vass lupaa.

Yritysyhteistyö kehittää koulutusten sisältöjä

- Olemme rakentaneet WeAre Solution Oy:n kanssa Careeria Academyn, jossa on koulutusmoduuleja, joiden sisältöjen kouluttamisesta WeAre ja Hailer vastaavat yhdessä. Yhteistyön avulla varmistamme, että koulutuksemme sisältö vastaa sitä, mitä alan työpaikoilla tarvitaan. Saamme heidän kauttaan alan uusimmat trendit ja sovellukset osaksi koulustamme. ICT-alalla - ja etenkin koodauksessa - ovat tärkeitä matemaattiset kyvyt ja yhtälönratkaisutaito. Näihin taitoihin pystymme koulussa antamaan vahvan perustan, mutta yritysyhteistyön avulla pystymme tarjoamaan opiskelijoille myös alan huipputrendit, kertoo Jukka Koppana, Careerian ICT-alan opettaja.

Koulutussopimus laajentaa työssäoppimista

Tämän vuoden alusta työharjoittelun korvaa koulutussopimus. Koulutussopimuksen avulla kyetään työssäoppimista lisäämään koulutuksissa entisestään. Koulutussopimus on sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Se ei perustu työsuhteeseen; opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä työnantajalle koulutuskorvausta.


-Koulutussopimus on hyvä ”ratkaisu”, sillä se varmasti laajentaa entisestään oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä, josta hyötyvät molemmat, Koppana ja Vass summaavat.