NOPSA - Careeria
NOPSA – nopeasti AMK-opintoihin

NOPSA – nopeasti AMK-opintoihin

Nopsa-hankkeella haetaan keinoja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen tekniikan ja liikenteen aloilla.

Tavoitteet
Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Mitä tehdään?
NOPSA koostuu kolmesta työpaketista. Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen, työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta (reformi) ja työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit.

Toteutusaika
1.10.2016 – 31.7.2019

Suunnitellut tuotokset ja hyödyt
NOPSA-opiskelijoidemme pääsy HAMK:iin ilman pääsykokeita ja opiskelijasopimusten solmiminen HAMK:in kanssa.

Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Koordinaattori
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hankeverkosto ja yhteistyökumppanit
Centria-ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Turun ammattikorkeakoulu Turku AMK
Careeria
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun kaupunki
Winnova

Lisätiedot
Mirka Hypén
0400 267 544
mirka.hypen@careeria.fi