Erasmus+

Euroopan Unionin rahoittamat liikkuvuushankkeet, jotka tukevat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta Eurooppaan:

MITTA4ALL

Erasmus+ liikkuvuushanke, joka mahdollistaa Careerian henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuudet vuosien 2018-2020 aikana.

Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Erasmus+-liikkuvuushanke Testipiste-konsortion henkilöstölle.


Erasmus+

Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman rahoittamat Strategiset kumppanuushankkeet, jotka mahdollistavat oppilaitoksen toiminnan kehittämistä yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa:

DigiVET4ALL

Kehitetään digitaalista ammatillista koulutusta erilaisille oppijatyypeille ja ammatillisille aloille

Making business education business proof for the 2 ...

Työelämätaitoja kehittäviä liiketoiminnan verkko-opiskelumoduuleja tuottava kumppanuushanke

Refugees and immigrants - the past, the present an ...

Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on ymmärtää ja reagoida paremmin sosiaaliseen, etniseen, kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Haluamme jak ...

Overcoming Student Challenges & Aiding Retention - ...

OSCAR-hankkeen tavoite on tunnistaa parhaat käytännöt, kuinka organisaatiot vastaavat opiskelijoiden jaksamiseen ja keskeyttämiseen liittyviin haastei ...


Nordplus:

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus -ohjelma mahdollistaa yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken:

- Nordplus Junior Work and Learn Together 2017-2020

Promotion of VET Students Entrepreneurial Mindset ...

Hanke edistää edistämällä tekemällä oppimista ja parantaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yrittäjätaitoja kolmen Latviassa, Suomessa ja Islann ...

Empowerment by Innovation-a must for inclusion

Projekti keskittyy oppimiseen, joka kannustaa opiskelijoita hankkimaan kansainvälistymistaitoja sekä kehittämään yrittäjyystaitojaan. Projekti ...


OPH:n kansainvälisyysverkostot:

Opetushallituksen rahoittamat kansainvölisyysverkostot, jotka mahdollistavat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia ja yhteistyön syventämistä kohdemaissa:


Yhteystiedot:

Kv-koordinaattori Ville Vierimaaville.vierimaa@careeria.fi  / 0405378367

Kehittämispäällikkö Jukka Hakalajukka.hakala@careeria.fi   /  0407754638