Kehittämishankkeet - Careeria

Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

JYMY

Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä

KIELO

- kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Killat avoimesti verkossa

Kiltakoulumallin levittäminen ja kehittäminen

Parasta johtamista itäinen verkosto

Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja tiedolla johtamisen kehittäminen

Virtaa vertaisille –LARK-kasi

Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen mukaiseksi

Yhessä

Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen

PRIKKA

-parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen

Parvessa parempi 2, PP2-hanke

Hanke kehittää oppilaitosten yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta.

Vanhemmat mukaan kouluun

Nopea malli maahanmuuttajavanhempien tukemiseen opiskeluun ja työelämään

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Hankkeessa uudistetaan johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Asiakkuuden hallinta

Hankkeessa vahvistetaan organisaation asiakkuusosaamista uuden työelämäyhteistyön toimintamallin, tiedon tuottamisen ja tietoperusteisen ohjaamisen osilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Diggaajat

- työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyön kehittäminen osana digitaalisen välineen käyttöön ottamista

Hoksaajat

Tiituksen myötä pilotoidaan uudenlaista yhteistyötä työelämään.

Parasta DigiTukea

Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda ja määrittää koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ...

SimuPro

Prosessialan oppimisympäristöjen kehittäminen

Parasta palvelua

- Uudistutaan yhdessä -hanke

Euroopan sosiaalirahasto:

Äidit mukana

Uusi malli maahanmuuttajaäitien kotoutumiseen ja työllistymiseen

Puhtausala kiinnostavaksi hanke, Puhki

Uudenmaan alueella on suuri pula puhtausalan työntekijöistä.

Duuniväylä

Hankkeen tavoitteena on tukea porvoolaisia aikuisia ja nuoria palaamaan työelämään tai koulutukseen ennen kuin työttömyys pitkittyy liiaksi.

ELY-keskus:

NOPSA – nopeasti AMK-opintoihin

Sujuva siirtyminen ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin