Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

DataOppijan tukena (DOT)

Tavoitteet DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettises ...

Digi2Go

Hankkeessa tuotetaan, hankitaan ja jaetaan osaamista 3D tekniikan hyödyntämisestä ruoanvalmistuksessa ja konditoriatuott ...

LARK – Kohti huippulaatua

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Arvioimme, kehitämme ja kuvaamme laadunhallintajärjestelmäämme vastaamaan ammatillis ...

Yhdessä enemmän 2

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Tavoitteenamme on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita ...

Opetushallitus - Oikeus osata

Osallistu ja voi hyvin - OVH

Osallistu ja voi hyvin – OVH on osa Opetushallituksen Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo; Hyvinv ...

Porvoon polku- Borgå Stigen

Porvoon polku ammatilliseen koulutukseen - Vägen till yrkesutbildningen i Borgå

Digitaalisen ohjauksen kehittäminen

Ohjaus tavoittaa! -hanke Opetushallituksen rahoittamassa Ohjaus tavoittaa! –hankkeessa punaisena lankana on ver ...

Hyvinvoiva amis

Hanke tukee SAKU ry:n ylläpitämien Ammattiosaajan työkykypassin ja Liikkuvan amiksen toimintamallien käyttöönottoa, laaj ...

OLO - oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Opinto-ohjauksen kehittäminen Opetushallituksen rahoittamassa Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeessa keh ...

Perusteista poluille (Oikeus osata)

Hankkeessa kehitetään monipuolisia pedagogisia menetelmiä, joilla vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perus ...

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Jatkuva oppiminen -hankkeessa kehitetään Porvoon alueen kun ...

OLKA-hanke

Perinteinen koulutusputki ei aina ole kaikille paras ja toimivin väylä uuden oppimiseen ja matkalle kohti työelämää. OLKA-hankkeessa kehitetään opinno ...

Yhdessä Parasta! – Etelä 3

Henkilökohtaistamisen kehittäminen Careeria on mukana Opetushallituksen myöntämässä valtakunnallisessa verkostohankkeessa Yhdessä Parasta. Hanke on os ...

eCampus

eCampus tähtää Careerian digitaalisten oppimisympäristöjen harmonisointiin ja opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen monipuolistamiseen.eCampuk ...

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Tavoitteet Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa edistetään vantaalaisten maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja työllistymistä. Kohder ...

Jatkuva oppiminen: Osaavana työhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Jatkuva oppiminen –hankkeessa haetaan ammatillisen koulutuksen osalta ratkaisuja ja malleja työttöminä olevien työllistymiseen.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden kuntakokeilu Vantaa-Kerava Malleja jatkuvan oppimisen kehittämiseen luodaan Opetus- ja kultt ...

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

Oppiminen ja ohjaus työpaikalla -verkostossa käynnistämme omissa oppilaitoksissamme työelämävalmentajien toiminnan.

Euroopan sosiaalirahasto:

Porvoon malli –maahanmuuttaja vahvuuksien kautta t ...

Porvoon malli on hanke jossa kehitetään ja tehdään erilaisia kokeiluja maahanmuuttajien työllistymisen ja ohjauksen malleista erityisesti puhdistuspal ...

MoveOn!

MoveOn! –hanke vastaa koronapandemian aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin kahdella eri tavalla: kehittämällä ja toteuttamalla uravalmentamista ja siin ...

Uraohjausta työpaikalla – jatkuva oppiminen tukena ...

Uraohjausta työpaikalla hankkeen päämäärä on rakentaa työpaikoille vakiintunut malli, jolla tunnistetaan ja ennakoidaan työn osaamistarpeita. Mallin a ...

Kumppanuushankkeet:

Olemme kumppanina mukana seuraavissa hankkeissa


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Taina Paananen: taina.paananen@careeria.fi   /  0407266903

Hankeassistentti Tina Kinos: tina.kinos@careeria.fi  /  0400 360 725