Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

Digitaalisen ohjauksen kehittäminen

Ohjaus tavoittaa! -hanke Opetushallituksen rahoittamassa Ohjaus tavoittaa! –hankkeessa punaisena lankana on ver ...

DataOppijan tukena (DOT)

Tavoitteet DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettises ...

Digi2Go

Hankkeessa tuotetaan, hankitaan ja jaetaan osaamista 3D tekniikan hyödyntämisestä ruoanvalmistuksessa ja konditoriatuott ...

LARK – Kohti huippulaatua

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Arvioimme, kehitämme ja kuvaamme laadunhallintajärjestelmäämme vastaamaan ammatillis ...

Yhdessä enemmän 2

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista Tavoitteenamme on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita ...

Parasta johtamista itäinen verkosto

Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja tiedolla johtamisen kehittäminen

Opetushallitus - Oikeus osata

Hyvinvoiva amis

Hanke tukee SAKU ry:n ylläpitämien Ammattiosaajan työkykypassin ja Liikkuvan amiksen toimintamallien käyttöönottoa, laaj ...

OLO - oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Opinto-ohjauksen kehittäminen Opetushallituksen rahoittamassa Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeessa keh ...

Perusteista poluille (Oikeus osata)

Hankkeessa kehitetään monipuolisia pedagogisia menetelmiä, joilla vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perus ...

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus / ydint ...

Strategiarahoituksella on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämistä

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

Oppiminen ja ohjaus työpaikalla -verkostossa käynnistämme omissa oppilaitoksissamme työelämävalmentajien toiminnan.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden kuntakokeilu Vantaa-Kerava Malleja jatkuvan oppimisen kehittämiseen luodaan Opetus- ja kultt ...

Jatkuva oppiminen: Osaavana työhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Jatkuva oppiminen –hankkeessa haetaan ammatillisen koulutuksen osalta ratkaisuja ja malleja työttöminä olevien työllistymiseen.

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Tavoitteet Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa edistetään vantaalaisten maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja työllistymistä. Kohder ...

eCampus

eCampus tähtää Careerian digitaalisten oppimisympäristöjen harmonisointiin ja opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen monipuolistamiseen.eCampuk ...

Yhdessä Parasta! – Etelä 3

Henkilökohtaistamisen kehittäminen Careeria on mukana Opetushallituksen myöntämässä valtakunnallisessa verkostohankkeessa Yhdessä Parasta. Hanke on os ...

Euroopan sosiaalirahasto:

Puhtausala kiinnostavaksi hanke, Puhki

Uudenmaan alueella on suuri pula puhtausalan työntekijöistä.

Porvoon malli –maahanmuuttaja vahvuuksien kautta t ...

Porvoon malli on hanke jossa kehitetään ja tehdään erilaisia kokeiluja maahanmuuttajien työllistymisen ja ohjauksen malleista erityisesti puhdistuspal ...

MoveOn!

MoveOn! –hanke vastaa koronapandemian aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin kahdella eri tavalla: kehittämällä ja toteuttamalla uravalmentamista ja siin ...

Uraohjausta työpaikalla – jatkuva oppiminen tukena ...

Uraohjausta työpaikalla hankkeen päämäärä on rakentaa työpaikoille vakiintunut malli, jolla tunnistetaan ja ennakoidaan työn osaamistarpeita. Mallin a ...

Kumppanuushankkeet:

Olemme kumppanina mukana seuraavissa hankkeissa


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Taina Paananen: taina.paananen@careeria.fi   /  0407266903

Hankeassistentti Tina Kinos: tina.kinos@careeria.fi  /  0400 360 725