Kehittämishankkeet - Careeria

Kehittämishankkeet

Hankkeilla kehitetään yhteistyössä opetusta reformin mukaiseksi. Careeria on laajasti mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa verkostohankkeissa. Lisäksi Careeria toteuttaa useita ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla tähdätään paikalliseen kehittämistoimintaan.

Opetushallitus:

KIELO

- kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Parasta johtamista itäinen verkosto

Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja tiedolla johtamisen kehittäminen

Vanhemmat mukaan kouluun

Nopea malli maahanmuuttajavanhempien tukemiseen opiskeluun ja työelämään

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Hankkeessa uudistetaan johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan lähiesimiestyötä.

Tolokusti verkossa

Tolokusti verkossa on Opetushallituksen rahoittama verkko-oppimisympäristöissä käytettävien opiskelumateriaalien tuottam ...

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

SimuPro

Prosessialan oppimisympäristöjen kehittäminen

Euroopan sosiaalirahasto:

Äidit mukana

Uusi malli maahanmuuttajaäitien kotoutumiseen ja työllistymiseen

Puhtausala kiinnostavaksi hanke, Puhki

Uudenmaan alueella on suuri pula puhtausalan työntekijöistä.

Duuniväylä

Hankkeen tavoitteena on tukea porvoolaisia aikuisia ja nuoria palaamaan työelämään tai koulutukseen ennen kuin työttömyys pitkittyy liiaksi.

Kumppanuushankkeet:

Olemme kumppanina mukana seuraavissa hankkeissa


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Taina Paananen: taina.paananen@careeria.fi   /  0407266903

Hankeassistentti Tina Kinos: tina.kinos@careeria.fi  /  0400 360 725