Äidit mukana - Careeria

Äidit mukana

Äidit mukana -hankkeessa kehitetään uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä.

Tavoitteet
Tavoitteena on, että kotona olevat maahanmuuttajaäidit voisivat siirtyä ammattiopintoihin ja työelämään nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna. Tarkoituksena on myös, että maahanmuuttajaäidit suorittavat tutkintoja tai osatutkintoja osana koulutusta.

Mitä tehdään?
Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen kielituella on mahdollista. Kielituettu koulutus tapahtuu työpaikoilla. Teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä.

Toteutusaika
1.8.2017 – 15.11.2020

Suunnitellut tuotokset ja hyödyt
Tavoitteena on, että maahanmuuttajavanhemmat voisivat siirtyä ammattiopintoihin ja työelämään nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna.

Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot
Minna Perokorpi-Sulin
040 672 1835
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi

Maija Tanneraho
040 572 7876
maija.tanneraho@careeria.fi

https://aiditmukana.fi/

 

Kolme logoa: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan sosiaalirahasto, Vantaa