Näkymä valvomosta

SimuPro

Projektissa tähdätään prosessialan koulutuksen oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien kokonaisvaltaiseen uudistamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevien, erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen ja –ratkaisujen kehittämiseen. Rahoituksen perusteena on myös teknologia-alan valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Tavoitteet
1. Luodaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja tukevat työpaikalla järjestettävää koulutusta
2. Oppimisympäristöjä uudistamalla lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja motivoidaan opiskelijoita osaamisensa kehittämisessä
3. Kehitetään oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman osaamisen hankkimisen
4. Oppimisympäristöjä uudistamalla vastataan toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin esimerkiksi ottamalla käyttöön simulaatioon perustuvaa pedagogiikkaa

Mitä tehdään?
Kehittämishankkeessa peruskorjataan ja modernisoidaan Ammattitiellä sijaitseva, vuonna 1996 rakennettu mekaaninen koetehdas (Pilot Plant) sekä otetaan käyttöön kyseisen koetehtaan tislauksen tekninen ja automaatiomallinnus simuloiduksi prosessialan oppimisympäristöksi, Operator Training Simulator (OTS). Työtä toteutetaan yhteistyössä Kilpilahden yrityksien, lähinnä Neste Oyj:n sekä Borealis Polymers Oyj:n kanssa.

Hankkeessa kehitetään myös muita prosessialan verkko-opiskelusisältöjä tukemaan oppimista ja mahdollistamaan yksilölliset opintopolut sekä kehitetään opettajien osaamista tukea yksilöllisiä opintopolkuja monipuolisessa oppimisympäristössä.

Simulaattori (OTS) on rakennettu Neste Engineer Solutions NAPCON Simulator-teknologialla ja sisältää tislausprosessin pääosat ja –laitteet, kuten

  • Veden ja glykolin syötöt
  • Tislauskolonni
  • Tisleen ja pohjatuotteen lauhdutus ja jäähdytys
  • Tisleen ja pohjatuotteen kierrätys syöttösäiliöihin
  • Prosessikohtaiset ilmiöt, kuten lämmönsiirto ja erotus
  • Sisältää operaattorin käyttöliittymän, simulaattorin harjoitteet, dynaamisen prosessimallin, automaation säätö- ja suojaustoiminnallisuudet sekä simulaattorin tietokannan hälytyksineen ja prosessitrendihistorian
  • Harjoitusmoduuli sisältää 10 erillistä häiriöskenaariota NAPCON- koulutusportaalin kautta pilvessä.

Toteutusaika
1.6.2018 – 31.12.2020

Suunnitellut tuotokset ja hyödyt
Simulaattorilla opiskelu tukee perustietojen opiskelussa, operoinnin oppimisessa, tislauksen tutkimisessa, yleisimpien laitevikojen tunnistamisessa sekä osaamisen arvioinnissa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää tutkimalla prosessia ja siihen liittyvää automaatiota. Tavoitellaan turvallisempaa ja tuottavampaa oppimista, koska simuloitua oppimisympäristöä voi käyttää ilman onnettomuusvaaraa ja harjoittelu on ajasta ja paikasta riippumatonta pilvipalvelun mahdollistamana. Tämä lisää tuottavuutta mahdollistamalla käytännön harjoittelun ja toistojen määrän lisäämisen tuottaen entistäkin vahvempaa osaamista ja varmuutta tekemiseen. 

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö, strategiarahoitus

Lisätiedot
Riitta Malmberg, puh. 040 637 7126, riitta.malmberg@careeria.fi
Maria Hasu, puh. 040 048 0797,  maria.hasu@careeria.fi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, leijona-logo