Digi2Go - Careeria

Digi2Go

Hankkeessa tuotetaan, hankitaan ja jaetaan osaamista 3D tekniikan hyödyntämisestä ruoanvalmistuksessa ja konditoriatuotteiden valmistuksessa. Hanke toteutetaan yhdessä paikallisen ja alueellisen työelämän kanssa, yhteistyössä muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa elintarviketuotannossa yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Lisäksi luomme opettajille ja opiskelijoille ymmärrystä siitä, mitä uuden teknologian murros merkitsee tulevaisuuden työelämässä eri aloilla ja miten eri tekniikoiden (3D, VR, AR) hyödyntäminen auttaa oppimisessa ja tekee oppimisesta entistä interaktiivisempaa.

Hankkeen rahoittaja
Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Toteuttajat
Valtakunnallinen hanke, jossa koordinaattorina toimii Samiedu. Toteuttajina mukava ovat Careeria, Ekami, Esedu, Omnia, Raseko, Sampo, Työtehoseura ja Ysao.

Tavoitteet
Tavoitteena on saada opiskelijoille, opettajille ja työelämälle osaamista 3D -tekniikan hyödyntämisestä ruoanvalmistuksessa ja konditoriatuotteiden valmistuksessa.

Tavoitteena on myös digitalisoida opiskelijoiden osaamisen hankkimisen osia, ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia oppimisympäristöjä sekä tehdä vaihtoehtoisia reittejä osaksi opiskelijan yksilöllistä kehittämispolkua.

Kohderyhmä
Hankkeen ensimmäisen osan ensisijaisena kohderyhmänä ovat ravitsemus- ja elintarvikealan opiskelijat. Lisäksi kohderyhmänä ovat ravitsemus- ja elintarvikealan opettajat sekä työelämän edustajat.

Uusien digitaalisten oppimisympäristöjen osalta kohderyhminä ovat työelämän edustajat, opiskelijat ja opettajat.

Toteutusaika
1.10.2019 – 31.12.2021

 

Vastuuhenkilöt

Projektipäällikkö:
Tiina Kuusisto
tiina.kuusisto@careeria.fi
0400 360 870

Elintarviketulostus:
Iina Pälväjärvi
iina.palvajarvi@careeria.fi
0400 360 583

Uudet digitaaliset oppimisympäristöt:
Riitta Malmberg
riitta.malmberg@careeria.fi
040 637 7126