Vanhemmat mukaan kouluun - Careeria

Vanhemmat mukaan kouluun

Vanhemmat mukaan kouluun hanke on Opetushallituksen rahoittama ja yhteistyössä Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa toteutettava hanke. Vanhempien koulutuksesta ja työelämäpolutuksesta vastaa Careeria.

Vanhemmat mukaan kouluun -logo

Tavoitteet
Maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tarkoituksena on luoda malli, jonka avulla lisätään myös maahanmuuttajavanhempien mahdollisuuksia kanssakäymiseen suomalaisten kanssa sekä vuorovaikutusta oman lapsen opetushenkilöstöön.

Mitä tehdään?
Vanhemmat opiskelevat suomen kieltä ja matematiikkaa yhdessä peruskoulun oppilaiden kanssa, jonka lisäksi vanhemmat tutustuvat Careerian kouluttajien kanssa suomalaiseen koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan.

Toteutusaika
26.8.2019 – 31.12.2020

Suunnitellut tuotokset ja hyödyt
Tavoitteena on, että maahanmuuttajavanhemmat voisivat siirtyä ammattiopintoihin ja työelämään nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna.

Rahoittaja
Opetushallitus

Koordinaattori
Vantaan kaupunki Sivistystoimi / Pia Hakkari projektipäällikkkö
Careeria / Minna Perokorpi-Sulin projektipäällikkö 

Hankeverkosto ja yhteistyökumppanit
Vantaan kaupunki Sivistystoimi
Lehtikuusen koulu
Mikkolan koulu
Opetushallitus
Careeria

Lisätiedot
Projektipäällikkö
Minna Perokorpi-Sulin
040 672 1835
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi

Hanketyöntekijä
Niina Meriläinen
040 480 8880
niina.merilainen@careeria.fi

https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo