Kotoutumiskoulutus - Careeria

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Nämä auttavat maahanmuuttajaa siirtymään työelämään. Testipisteessä suoritetun kielitaidon lähtötason arvioinnin jälkeen TE-toimisto kutsuu opiskelijan hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen.