Lähtötason arviointipalvelu (Testipiste) - Careeria

Lähtötason arviointipalvelu (Testipiste)

Lähtötason arviointipalvelua tarjotaan neljän pääkaupunkiseudun aikuisoppilaitoksen yhteistyönä. Koordinaattorina on Axxell Monikulttuurisuuskeskus ja kumppaneina Amiedu, Edupoli Oy ja Eiran aikuislukio.

Lähtötason arviointi toteutetaan Testipisteessä aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon testaukseen kehitetyllä yhtenäisellä toimintamallilla. Lähtötason arvioinnin tavoite on tuottaa tietoa asiakkaan osaamisesta, jotta hänelle voidaan laatia hänen tarpeitaan vastaava koulutussuunnitelma ja siten nopeuttaa sopivaan koulutukseen ohjaamista ja edistää työmarkkinoille pääsyä. Lisäksi Testipiste yhtenäistää ja kehittää kielitaidon arviointia tarjoamalla kotoutumiskoulutukseen suomen kielen opintojen lopputestin sekä tarjoamalla arviointikoulutusta suomi toisena kielenä -opettajille.

Lisätietoa:  www.testipiste.eu