Yleiset kielitutkinnot (YKI), suomi ja ruotsi - Careeria

Yleiset kielitutkinnot (YKI), suomi ja ruotsi

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa tai ulkomailla.

Testi koostuu neljästä arvioitavasta osataidosta:

puheen ymmärtäminen
tekstin ymmärtäminen
puhuminen
kirjoittaminen
Todistusta voit käyttää

työnhakuun
opiskelupaikan hakemiseen
työtehtävien edellyttämän kielitaidon osoittamiseen
Suomen kansalaisuuden hakemiseen.
Hinta
123 euroa

suomen kieli; keskitaso

Edupolissa voit suorittaa suomen kielen keskitason tutkinnon.

ruotsin kieli; keskitaso

Edupolissa voit suorittaa ruotsin kielen keskitason tutkinnon.