Hakeminen

Tästä osiosta löytyy tietoa koulutukseen hakemisesta, opintojen rahoittamisesta, kielitaidon arvioinnista sekä joidenkin tutkintojen terveydentilavaatimuksista.

Hakeutuminen tapahtuu yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Hakijalla pitää olla koulutukseen vaadittava kielitaito ja vakituinen osoite Suomessa

Valintakriteerit

Opiskelijavalintakriteerit Careerian jatkuvan haun perustutkintoihin

  1. Hakijalla on riittävät edellytykset ja soveltuvuus (SORA-laki) hakemaansa tutkintoon/tutkinnon osaan/koulutukseen
  2. Koulutuksen tarve
  3. Motivaatio ja alalle suuntautuminen
  4. Urasuunnitelmat

Mikäli hakijoita on paljon, tehdään karsintaa hakemuksen ja mahdollisen ennakkotehtävän perusteella ennen haastattelua.

Hakemus ja varasijat ovat voimassa kaksi kuukautta haun päätyttyä.

Kielitaitosuositus ja kielitaidon osoittaminen

Careeriassa järjestettävissä ammatillisissa perustutkinnoissa kielitaitotasosuositus on B1.1. Todistus kielitaidosta lähetetään osoitteeseen hakutoimisto@careeria.fi. Jos todistusta riittävästä kielitaidosta ei ole, kielitaito osoitetaan kielikokeella.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikartoitukseen, jos hänellä on

  • suomenkielinen perusopetuksen päättötodistus, suomen kielen arvosana väh. 7.
  • YKI-todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
  • kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Valman tai Mavan todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa B1.1.
  • suomen kielellä suoritettu ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Hakijapalvelut

Careerian hakijapalveluista saat hakeutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa Careerian koulutuksiin liittyen. Hakijapalvelut palvelevat ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia nuoria ja heidän huoltajiaan, aikuisia jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan sekä kaikkia, jotka ohjaavat asiakkaitaan ammatilliseen koulutukseen.

Hakijapalvelun opinto-ohjaaja antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintaan, hakeutumiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Opinto-ohjaajan tavoitat parhaiten sähköpostitse opinto-ohjaajat@careeria.fi.

Hakijapalvelut järjestävät kuukausittain jatkuvan haun hakijapäiviä kaikissa Careerian toimipisteissä perustutkintoihin hakeutuville. Ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista lisätietoa antaa parhaiten kyseisen tutkinnon vastuuopettaja.

Hakijapalvelut palvelevat fyysisesti Porvoossa Hevosenkengänkadun toimipisteessä. Tavoitat meidät myös sähköpostitse (hakutoimisto@careeria.fi) ja puhelimitse (040 358 5734). Apua hakeutumiseen saat myös chatin kautta.

 

Katso video

Opiskelemaan Careeriaan