Kielitaidon arviointi - Careeria

Kielitaidon arviointi

Kielikokeisiin kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeilla hakija osoittaa, että hänellä on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Mikäli olet käynyt keväällä kielikokeessa, voit seuraavan kerran käydä kielikokeessa aikaisintaan ensi vuoden keväällä.