Kielitaidon arviointi

Kielikokeisiin kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeilla hakija osoittaa, että hänellä on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Kielikokeisiin kutsutaan normaalisti sähköpostitse hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Ja vastaavasti ruotsinkielisiin koulutuksiin hakenut kutsutaan ruotsin kielen kokeeseen, jos äidinkieli on muu kuin ruotsi.

Careeriassa järjestettävissä ammatillisissa perustutkinnoissa kielitaitotasovaatimus on pääsääntöisesti B1.1.