Terveydentilavaatimukset - Careeria

Terveydentilavaatimukset

Jo hakuvaiheessa on hyvä huomioida, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Näissä koulutuksissa heikentynyt terveydentila tai toimintakyky voi olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.