Terveydentilavaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Jo hakuvaiheessa on hyvä huomioida, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Näissä koulutuksissa heikentynyt terveydentila tai toimintakyky voi olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kun hakeutuu opiskelijaksi, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. 

SORA-lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestaustaa ja kurinpitoa. 

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua alla olevista linkeistä.

Terveys- ja hyvinvointialat

Kuljetuspalvelut

Turvallisuusala