Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - Careeria

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto. 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä kuten kouluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan toiminnassa,  varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Romanityön osaamisalan suorittanut osaa kohdata työssään romaniasiakkaita ja muista kulttuureista tulevia henkilöitä. Hän tiedostaa eri ammattiryhmien tiedon tarpeen romanikulttuurista ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja toimii moniammatillisessa yhteistyössä.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon muodostuminen

Kasvastus- ja ohjausalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen osan (20 osp) lisäksi osaamisalakohtaisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. 

Pakollinen tutkinnon osa

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvastus- ja ohjausalalla, 20 osp

Katso osaamisalakohtaiset tutkinnon osat ePerusteista. >