Väyläopinnot ammattikorkeakouluun - Careeria

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat ammattikorkeakoulujen toisen asteen opiskelijoille suuntaamia opintoja. Ne tarjoavat ammattiin opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa opintopolkua.

Careerian opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiaan. Suunnitelma ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämisestä ammattiopintoihin laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

Careerian yhteistyökumppaneita väyläopinnoissa ovat HAMK, Haaga-Helia ja Laurea. 

HAMK tarjoaa väyläopintoja konetekniikassa, tieto- ja viestintätekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa sekä sähkö- ja automaatiotekniikassa. Haaga-Heliassa voi opiskella väyläopintoina tradenomin ja restonomin opintoja. Laureassa on tarjolla mm. sairaanhoitaja-, sosionomi-, liiketalouden, turvallisuuden ja riskienhallinnan, tietojenkäsittelyn, kauneudenhoitoalan ja restonomin väylät.

Kysy lisää

Sirpa Harju, Opinto-ohjaaja

040 537 5232

Sirpa.Harju@careeria.fi

Marja Jokinen-Laine, Opinto-ohjaaja

0400 397 971

Marja.Jokinen-Laine@careeria.fi

Sanna Laulumaa, Lehtori

044 737 2436

sanna.laulumaa@careeria.fi

Johanna Oljemark, Opinto-ohjaaja

040 548 5993

johanna.oljemark@careeria.fi

Iina Pälväjärvi, Opinto-ohjaaja

0400 360 583

Iina.Palvajarvi@careeria.fi

Linda Blomander, Lehtori

044 737 2465

linda.blomander@careeria.fi

Katja Kangasmäki, Koulutuspäällikkö

044 737 2433

katja.kangasmaki@careeria.fi