Varastonhoitaja - Careeria

Logistiikan perustutkinto

Logistiikka-alan työtehtäviin kuuluvat autokuljetukset ja varastointi. 

Logistiikka-alan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala antaa perusosaamisen joko autonkuljettajan tai autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin. Kuljettaja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Työhön sisältyy tavaroiden kuljettamista pakettiautolla, kuorma-autolla, täys- tai puoliperävaunulla sekä kuorman lastaamista ja purkamista. Kuljettaja huolehtii myös rahtiasiakirjoista sekä kuljetuskaluston kunnosta ja turvallisuudesta.

Varastopalvelujen osaamisala antaa perusvalmiudet toimia monipuolisissa varastointi- ja logistiikka-alan tehtävissä varastonhoitajana. Koulutus antaa yleiskäsityksen logistiikka-alasta sekä varastoalan eri työtehtävistä. Työtehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä, pakkaamista ja lähettämistä sekä mahdollisesti autojen kuormausta. Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista, inventointiin ja saldonhallintaan liittyvistä asioista. Tietotekniikan hallinta on ehdoton edellytys.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, liikenteen tai julkisen sektorin palveluksessa, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten logistiikkakeskuksissa.

Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoa, asiakaspalvelu- sekä yhteistyötaitoja. Työn hektisyys edellyttää varastonhoitajalta huolellisuutta ja vastuullisuutta. 

Tutkinnon muodostuminen

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat

Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
 • Kuorma-autokuljetukset, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Taksikuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30 osp
 • Massatavarakuljetukset, 30 osp
 • Ympäristöhuollonkuljetukset, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
 • Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Taksikuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30 osp
 • Massatavarakuljetukset, 30 osp
 • Ympäristöhuollonkuljetukset, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp
 • Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp
 • Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp
 • Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Vaarallisten aineiden käsittely, 5 osp
 • Varaston tietojärjestelmät, 10 osp
 • Tavaran kuljettaminen, 15 osp
 • Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5 - 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5 - 15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5 - 15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1 - 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lue lisää tutkinnosta ePerusteista >

Kysy lisää varastopalveluista

Aku Ilomäki

040 649 0860

aku.ilomaki@careeria.fi

Kysy lisää kuljetuspalveluista

Antti Väkevä

040 538 4293

Antti.Vakeva@careeria.fi

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.