Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia alan monipuolissa työtehtävissä. Mediapalvelujen toteuttajana voit toimia oman osaamisalasi laaja-alaisena osaajana tai erikoistua johonkin osaamisalasi erityisalueeseen.

Julkaisutuotannon osaamisalalla opiskelet painettujen ja sähköisten julkaisujen ulkoasun toteutusta ja suunnittelua. Opit käyttämään graafisen alan julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia ja suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia painotuotteita ja sähköisiä julkaisuja eri julkaisukanaviin.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla opinnot painottuvat tv-tuotantoon, videoon, valoon ja ääneen.  Opintojen aikana saat perustiedot ja -osaamisen tv-tuotannosta, videokuvauksesta, editoinnista, äänenkäsittelystä, tapahtumien ja konserttien valaistuksesta ja äänentoistosta.

Painoviestinnän osaamisalan opinnoissa keskitytään monipuolisesti painotuotteiden painamiseen, tulostamiseen ja jälkikäsittelyyn eri laitteilla ja menetelmillä. Opiskelun aikana saat perustiedot ja -taidot luku-, pakkaus-, mainos- ja yksittäisten painotuotteiden valmistusprosessista.

Tutkinnon muodostuminen

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu osaamisalan ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Julkaisutuotannon osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat (45 osp)

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Mediamateriaalin tekeminen, 15 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60–100 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0–40 osp)

Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista >

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat (45 osp)

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp
 • Mediamateriaalinen tekeminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60–100 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0–40 osp)

Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista >

Painoviestinnän osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat (45 osp)

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Painotuotannossa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60–100 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0–40 osp)

Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista >

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lue lisää tutkinnosta ePerusteista >