Johda onnistumista ja onnistu johtamisessa

Onnistumisen johtaminen edellyttää strategialähtöistä johdonmukaista ja tavoitteellista johtamista. Johtajan on osattava motivoida työntekijät saavuttamaan tavoitteet. Motivointi edellyttää kykyä ymmärtää toista ihmistä ja tarttua asioihin ratkaisukeskeisesti. Onnistumisen johtamisessa keskeisiä taitoja ovat myös esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joiden osaamista kehitetään koulutuksissamme. Tule oppimaan onnistumisen johtamista, jonka avulla viet vastuualueesi haluttuun tavoitteeseen!

Careeriassa voit kehittää johtamis- ja esimiestaitoja koulutuspäivillä, joissa käsitellään eri johtamisen aihealueita, sekä suorittaa johtamisalan tutkinnon. Alakohtaiset työnjohdolliset tutkinnot löydät eri alojen yhteydestä.

 

Ajankohtaista