Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on uusi tutkinto, johon ovat yhdistyneet kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto, ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto, markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto ja ruokamestarin erikoisammattitutkinto.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien pohjalta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, kiinteistönvälityksessä tai kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä.

Henkilöstöhallinnon osaamisala antaa osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhteiden hoitamiseen. Voit toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Taloushallinnon osaamisala antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen talouden hallinnasta. Osaat esim. analysoida, suunnitella ja seurata taloutta ja rahoitustoimintaa, sekä toteuttaa budjetti- ja talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen. 

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suoritettuasi sinulla on myynnin ja markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Kaupan osaamisala antaa sinulle osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin ja valikoimatyön  kehittämistehtävissä.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suoritettuasi osaat toimia kiinteistönvälitykseen liittyvissä asiantuntija- tai johtotehtävissä esimerkiksi uudiskohteiden välitykseen, kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointiin tai kiinteistönvälitysliikkeen johtamiseen liittyen.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala antaa osaamista toimia kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä joko kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa tai hankintatoimessa.

Tutkinnon muodostuminen

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osp) ja osaamisalakohtaisista valinnaisista tutkinnon osista (120 osp).

Pakollinen tutkinnon osa

  • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Katso osaamisalakohtaiset tutkinnon osat ePerusteista >