Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa sinulle osaamista kohdata eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevia asiakkaita ja potilaita yksilöinä ja ryhminä. Koulutuksessa painottuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, ammattietiikka, suvaitsevaisuus ja ongelmanratkaisukyky. Opit ohjaamaan asiakasta ja potilasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elämäntavoissa sekä elämänhallinnassa.

Koulutuksesta saat työvälineitä toimia hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Opinnoissa voit oman kiinnostuksen mukaan suuntautua muun muassa lasten ja nuorten hoidosta vanhus- ja vammaistyöhön, jalkojenhoidosta sairaanhoitoon, kuntoutuksesta mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Tutkinnon muodostuminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Pakollisia tutkinnon osia on neljä, jotka vaihtelevat osaamisalojen mukaan. Lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat, ellei henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) muuta sovita. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5-15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5-15 osp).

Yhteiset tutkinnon osat ovat
•    viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
•    matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
•    yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Esimerkiksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa tutkinto koostuu näin, mikäli sinulla ei ole peruskoulun jälkeisiä opintoja:

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp
•    Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
•    Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
•    Kotihoidossa toimiminen 40 osp
•    Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp
•    Saattohoidossa toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Osaamisalat

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Jalkojenhoidon osaamisala
Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Vammaistyön osaamisala
Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisesta perustutkinnosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Luonteva jatko-opintoväylä  sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneelle on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kuten sairaanhoitaja AMK, ensihoitaja AMK, sosionomi AMK, estenomi AMK, hammasteknikko AMK, fysioterapeutti AMK.

Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi terveystieteiden, lääketieteen, farmasian, yhteiskuntatieteiden tai kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.