European Business Baccalaureate Diploma

Careerian opiskelijoilla on mahdollisuus saada eurooppalaisen liiketoimintaosaamisen diplomi eli EBBD (European Business Baccalaureate Diploma). Se on osoitus kansainvälisyydestä ja erinomaisesti suoritetuista opinnoista.

EBBD-diplomin saaminen edellyttää, että opiskelijan opintojen tulee olla keskimäärin kiitettävällä tasolla, samoin varsinkin opintojen loppuvaiheen työssäoppiminen. EBBD-diplomin saavan opiskelijan tulee lisäksi työskennellä liiketalouden tehtävissä ulkomailla vähintään 4 viikkoa eli suorittaa kansainvälinen työssäoppimisjakso.

EBBD-diplomin vaatimuksiin kuuluu myös kahden vieraan kielen opiskelu. Koska Careeriassa opiskellaan kolmella kielellä, on ensimmäinen vieras kieli yleensä englanti ja toinen voi olla esim. ruotsi tai suomi.

Opiskelijan tulee myös suorittaa osa liiketalouden opinnoistaan englannin kielellä. Suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa oleva liiketalouden opiskelija voi suorittaa sopivan QBM-ohjelmaan kuuluvan englanninkielisen opintokokonaisuuden. QBM-opiskelijoiden osalta englanninkielisten opintojen vaatimus täyttyy automaattisesti, edellyttäen että se ei ole opiskelijan äidinkieli.