Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat ammattikorkeakoulujen toisen asteen opiskelijoille suuntaamia opintoja. Ne tarjoavat ammattiin opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa opintopolkua.

Careerian opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiaan. Suunnitelma ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämisestä ammattiopintoihin laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

Careerian yhteistyökumppaneita väyläopinnoissa ovat HAMK, Haaga-Helia ja Laurea. 

HAMK tarjoaa väyläopintoja konetekniikassa, tieto- ja viestintätekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa sekä sähkö- ja automaatiotekniikassa. Haaga-Heliassa voi opiskella väyläopintoina tradenomin ja restonomin opintoja. Laureassa on tarjolla mm. sairaanhoitaja-, sosionomi-, liiketalouden, turvallisuuden ja riskienhallinnan, tietojenkäsittelyn, kauneudenhoitoalan ja restonomin väylät.

Kysy lisää

Sara Andersson

040 587 0507

sara.andersson@careeria.fi

Linda Blomander

044 737 2465

linda.blomander@careeria.fi

Sirpa Harju

040 537 5232

Sirpa.Harju@careeria.fi

Sanna Laulumaa

044 737 2436

Sanna.Laulumaa@careeria.fi

Satu Nygård

040 677 0880

satu.nygard@careeria.fi

Riina Salminen

040 643 3938

riina.salminen@careeria.fi

Maija-Riitta Kuusitunturi

040 161 5552

Maija-Riitta.Kuusitunturi@careeria.fi