Mamu koulutus.

Maahanmuuttajille

Monikulttuurisuus näkyy vahvasti arjessamme: opiskelijoita on alkuperältään yli 80 eri maasta. Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjontamme antaa valmiuksia kotoutua Suomeen ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa täysipainoisesti. Tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien työllistymistä tai hakeutumista ammatilliseen koulutukseen.

Polku ammattiin ja työhön

Maahanmuuttajille suunnatut koulutuksemme lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä Suomessa. Opiskelijoita tuetaan monin tavoin, jotta työelämään kiinni pääsy on jokaiselle mahdollisimman jouhevaa.

Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä polkua, vaan tarjolla on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeää on henkilökohtaisuus. Jokaiselle räätälöidään omat lähtökohdat ja valmiudet huomioon ottava henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Opinnoissa on mukana mm. suomen kieltä, perehtymistä yhteiskuntaan ja työelämään, atk-taitoihin ja erilaisiin arjessa tarvittaviin asioihin. Myös työelämään tutustutaan erimittaisilla kokeilujaksoilla.

Kotoutumiskoulutusten lisäksi tarjolla on ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), ammatillisen ja kotoutumiskoulutuksen yhdistelmiä sekä ammatillista koulutusta eri aloilla.

Kotoutumisen alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajille on tarjolla osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, joiden tarkoituksena on edistää työnhakua.