VALMA, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Careeria tarjoaa VALMA-opintoja Porvoossa ja Helsingissä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle

  • peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa
  • maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa.

VALMA -koulutuksessa mm.

  • vahvistat opiskelutaitojasi
  • saat välineitä arjentaitoihin ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
  • saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatko-opiskelupaikan suunnittelussa
  • voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
  • saat tukea suomen kielen opiskeluun
  • saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta
  • pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta ja oppilaitoksessa
  • voit suorittaa korttikoulutuksia.

VALMA -koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja se kestää yhden lukuvuoden. Suoritettu VALMA-koulutus oikeuttaa yhteishaussa kuuteen lisäpisteeseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana.

VALMA-koulutukseen hakeminen

VALMA-koulutukseen voi hakea

Lisätietoja

Anja Leino

040 524 1031

Anja.Leino@careeria.fi