Koulutuksessa saat tietoa ja ymmärrystä yksilön aistikokemuksista, erilaisten aistinelinten puutteista ja vaurioista sekä niiden syntymekanismeista. Lisäksi saat erilaisia aisteja tukevia työmenetelmiä käyttöösi. Aistiohjaajan keskeisimpiin taitoihin kuuluvat erilaisten aisteihin liittyvien toiminnallisten menetelmien hallitseminen.
Kenelle?

Koulutus on ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta ja soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville ammattilaisille. Koulutukseen voi osallistua myös omaisia ja läheisiä jotka haluavat lisää ymmärrystä ja osaamista aistiherkkyyksistä.


Koulutuksen sisältö

Aistit ja niiden tehtävät

 • aistit ja aistien yhdentyminen
 • aistiyli- ja aliherkkyydet
 • aistielinten puutteet ja keskushermoston häiriöt

Aistit ja vuorovaikutus

 • aistien merkitys vuorovaikutuksessa
 • moniaistisuus vuorovaikutuksessa

Aistit ja toiminnalliset menetelmät

 • moniaistisuus eli multisensorisuus
 • snoezelen menetelmä, toimintaympäristö
 • toiminnalliset menetelmät; ääni, liike, kuva, tanssi ja maalaus

Aistien merkitys eri asiakas- ja potilasryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa

 • ikääntyneet
 • lapset, nuoret
 • kehitysvammaiset

Kehittämistehtävä

Koulutukseen sisältyy myös aihepiiriä syventäviä etätehtäviä.

Kouluttajat:

Veli Laurinsalo, sensomotorisen ohjelman kehittäjä

Jaana-Mirjam Mustavuori, tutkija, toimittaja, vapaa kirjoittaja ja kehotietoisuuskouluttaja

Erja Hokkanen, erityistä tukea tarvitsevan nuoren äiti, erityispedagogiikkaa opiskellut optikko ja ortoptisti

Minna Lappalainen, laulupiirtäminen-menetelmän kehittäjä, lauluntekijä

Heidi Forsell, Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry:n luennoitsija


Käytännön toteutus

Lähipäivät klo 9-16, Pomo-talo Careeria Porvoo

 • 27.10.2020
 • 17.11.2020
 • 15.12.2020
 • 19.1.2021
 • 16.2.2021
 • 16.3.2021
 • 13.4.2021

Koulutuksen hinta on 450€ / osallistuja, koulutus on osittain opetushallituksen rahoittamaa. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake.

Koulutuksen tiedot

27.10.2020 - 18.05.2021

Viimeinen hakupäivä 04.10.2020

Porvoo Aleksanterinkatu 20

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen