Valma 15, Porvoo

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus - VALMA

Edupoli koulutukset

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana.
Kenelle?

•Nuori tai aikuinen, jolla on peruskoulu suoritettu, mutta toisen asteen tutkinto (ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto) puuttuu.

•Maahanmuuttaja, joka haluaa opiskella ammatillisen koulutuksen, mutta suomen kielen taito tai opiskelutaidot eivät vielä riitä.


Koulutuksen sisältö

VALMA koulutuksen tavoite on, että opiskelija saa riittävät valmiudet ammatillista opiskelua varten VALMA koulutus toteutetaan lähiopetuksena Careerian Helsingin (Lämmittäjänkatu 2 A) ja Porvoon (Perämiehentie 6) toimipisteissä. .

VALMA koulutuksen aikana opiskelija •vahvistaa opiskelutaitoja ja opiskeluvalmiuksiaan •voi suorittaa ammatillisia opintoja •kehittää valmiuksia opiskella suomen kielellä •hankkii työllistymistä tukevia lupa- ja korttikoulutuksia •saa välineitä arkielämän taitojen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. •vahvistaa työelämätaitoja ja tutustuu eri koulutus- ja ammattialoihin.
•selkeyttää urasuunnitelmaansa •saa tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa ja jatko-opiskeluihin hakeutumisessa.


Käytännön toteutus

Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan ne opinnot ja toimenpiteet, jotka tukevat opiskelijan omia tavoitteita ja opiskelua. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana. VALMA –koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Opiskelun kesto on kuitenkin yksilöllinen ja siihen vaikuttaa opiskelijalle tehty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS). Koulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi työelämässä tapahtuvaa opiskelua. VALMA-koulutuksen suoritukset (30 osp) oikeuttavat yhteishaussa kuuteen lisäpisteeseen. Opiskelulle varataan aikaan 10-12 kuukautta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada koulutus suoritettua lukukauden missä tahansa vaiheessa ja/tai siirtyä joustavasti ammatillisiin jatko-opintoihin.

Valma-koulutuksessa toteutetaan osaamisperusteista arviointia. Osaamisperusteisuus ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tarkoittaa, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa osaamistavoitteensa omassa aikataulussa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Valma- koulutuksen osissa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Ammatillisen - ja yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5.

Lisää opintojen sisällöstä ja vaatimuksista Opintopolusta ePerusteista.


Koulutukseen hakeminen

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen tapahtuu opintopolun kautta. Haku tapahtuu Opintopolku–palvelussa Hakuaika on 19.5.-21.7.2020. Vaihtoehtoisesti Valma-koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Hakeutuminen tapahtuu sähköisesti Careerian sivujen kautta. Hakeutuminen tapahtuu toimipisteen Valma-koulutuksen linkin kautta. Hakija kutsutaan hakemuksen saapumisen jälkeen haastatteluun. Tarvittaessa hakija osallistuu suomen kielen lähtötasotestiin. Valma-koulutuksessa opiskelu edellyttää kykyä opiskella suomen kielellä. Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla mahdollisimman pian valintakoepäivän jälkeen. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Careeria, Perämiehentie 6, 06100 Porvoo

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen