Sähköverkkoasentaja, oppisopimuskoulutus

Energia-alan ammattitutkinto

Koulutuksen hyötynä on jo työssä opitun ammattitaidon lisääminen teoreettisella tietämyksellä ja jo opitun teorian hyödyntäminen tulevissa työhaasteissa.

Sähköverkkoasentaja osaa toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä. Hän osaa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaa suunnitella oman työnsä. Hän osaa sähköverkon rakentamisessa tarvittavat työmenetelmät ja tuntee asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Hän osaa toimia oikein sähköverkon häiriötilanteissa. Hän ottaa työssään huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sähköverkkoalalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa ammattitutkinnon ja kehittää ammatillista osaamistaan uudelle tasolle. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Energia-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista (60—120 osaamispistettä) ja osaamisalakohtaisista valinnaisista tutkinnon osista (30—90 osaamispistettä).

Pakollinen osa 60 osaamispistettä:

  • Sähköverkon maakaapeliasennukset

Valinnaiset osat yht. 90 osaamispistettä:

  • Sähköverkon ilmajohtoasennukset 30 osp
  • Sähköverkon käyttö 30 osp
  • Sähkönjakeluverkon suojaukset, mittaukset ja asiakaslaitteet 30 osp
  • Tie- ja aluevalaistus sekä liikennevalojen huolto 30 osp

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123511/reformi/rakenne (sähköverkkoasennuksen osaamisala)


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, noin kaksi lähipäivää kuukaudessa, klo 8:30 - 15:30.


Koulutukseen hakeminen

Ota yhteyttä oppisopimustoimiston asiakasvastaavaan; Petri Simander, puh. 040 7059 637 tai petri.simander@careeria.fi

Koulutuksen tiedot

21.01.2021 - 10.12.2021

Viimeinen hakupäivä 31.12.2020

Kerava Kumitehtaankatu 5 B

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen