Dieettikokki, oppisopimuskoulutus

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat suunnitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa keittiöissä ja ravintoloissa. Voit toimia myös erityisruokavalioiden asiantuntijana tai alan yrittäjänä.

Sinulla on tuhdisti ravitsemus- ja erityisruokavaliotietoa sekä osaat soveltaa sitä erilaisissa työympäristöissä erilaisille asiakkaille. Kannat vastuuta asiakkaittesi terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi työssäsi korostuu asiakaslähtöinen suunnittelu, huolellisuus sekä oikean tiedon välittäminen.

Tutkinnon suoritettuasi olet erityisruokavalioiden asiantuntija ja osaat suunnitella reseptiikkaohjelmalla ravitsemuksellisesti oikein koostettuja aterioita ja ruokalistoja.

Careeriassa tutkinnon suorittamistasi ovat ohjaamassa alan ammattilaiset apunaan asiantuntijoita eri osa-alueilta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu dieettiruokien parissa työskenteleville, jotka haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää ammatillista osaamistaan uudelle tasolle. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osp).

Valinnaisia ovat:

  • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
  • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
  • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen tai
  • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä.

Lisäksi voit valita:

  • Erityisruokavaliotuotteiden ja – palvelujen kehittäminen

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4454274


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on 1 - 2 kertaa kuukaudessa klo 15.30 - 19.30 Helsingissä. Koulutuksen kesto on 1 - 1,5 vuotta. Mikäli sinulla on jo työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, opintoaikasi on lyhyempi. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikalla aidoissa arjen työtilanteissa. Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu verkkomateriaalista ja kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus.

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan. Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelumaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen