Grundexamen inom affärsverksamhet, merkonom, är en uppskattad examen som ger både unga och vuxna goda möjligheter att sysselsätta sig. Examen ger också förutsättningar för att jobba internationellt i en mångkulturell miljö eller att söka sig till fortsatt utbildning.

Den som avlagt examen har kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, ekonomiförvaltning samt språkkunskaper. Redan under studietiden arbetar du i olika digitala miljöer, vilket ger dig de grundfärdigheter du behöver för arbetslivet. Du får också basfärdigheter i företagsamhet och färdigheter i uppgifter som teamledare.
Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för dig som saknar utbildning, vill uppdatera dina kunskaper eller byta bransch.


Utbildningens innehåll

I Careeria kan du bygga din examen på ett mångsidigt sätt genom att kombinera olika examensdelar. På det här sättet får du färdigheter att fungera i uppgifter som kräver specialkunnande. På nationell nivå är Careeria på topp när det gäller utexaminerade studerande samt deras möjligheter att hitta sin plats i arbetslivet.

Typiska arbetsuppgifter för en merkonom är kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation, servicedesign, ekonomi, kontors- eller bibliotekstjänster. Merkonomer har också goda förutsättningar för att starta eget företag.

Examens struktur och läroplan baserar sig på arbetslivets behov och önskemål och följer Utbildningsstyrelsens föreskrift för en yrkesinriktad grundexamen. Studierna består av tre obligatoriska examensdelar; kundservice, arbete i en arbetsgemenskap och resultatinriktad verksamhet. Efter de obligatoriska studierna kan du välja valbara examensdelar som t.ex. marknadsföring, försäljning och företagsverksamhet.

Mera information om grundexamen i affärsverksamhet hittar du i eGrunder –tjänsten: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/3855077


Utbildningen i praktiken

Utbildningen utförs i enlighet med studerandes behov och önskemål genom kontaktundervisning, nätstudier och utbildning som utförs på en arbetsplats (utbildningavtal eller läroavtal).


Ansök till utbildningen här

  • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper och färdigheter.
  • Tillräcklig kunskap i svenska (B1.1)

Fyll i ansökan via ansökningslänken på denna sida.

Koulutuksen tiedot

12.08.2021 - 31.05.2024

Viimeinen hakupäivä 31.07.2021

1

frivillig utbildning

Studieavgift: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen