Opiskele klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. Valmistumisesi jälkeen voit rekisteröityä ja luvan saatuasi käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä ”koulutettu hieroja”. Koulutuksesta saat hyvän pohjan jatko-opintoihin, mikäli tavoitteenasi ovat fysioterapia tai osteopatia opinnot ammattikorkeakoulussa. Jatkopolkuna on myös kouluttautuminen Personal Traineriksi Urheiluopisto Kisakeskuksessa.

Koulutuksessa opit ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet, klassisen hieronnan perusotteet ja niiden käytön. Saat myös osaamista lihashuollon tukihoitoihin; pintalämpö- ja kylmähoidot, aktiiviset ja passiiviset venytykset. Lisäksi opit edistämään työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, jos sinua kiinnostaa ihmisen terveys ja hyvinvointi. Sinulta edellytetään hyvää opiskelumotivaatiota, vuorovaikutustaitoja ja suomen kielen hallintaa. Lisäksi sinulla on fyysinen ja henkinen terveys kunnossa.

Voit opiskella myös työttömyysetuudella. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on alan työpaikka.


Koulutuksen sisältö

Hieronnan at muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet
 • tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia
 • erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarpeen arviointi
 • hoitosuunnitelman laatiminen erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • hieronnan perusotteet ja hieronnan toteutus
 • tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien omahoidon ohjaus ja ennaltaehkäisy
 • hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • oman työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen, oman työn arviointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp) , koulutuksen sisältöä mm.:
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • yrittäjävalmiuksien arviointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat: Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen arviointi
 • elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman laatiminen
 • elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen

Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • ikääntyvän potilaan hieronnan tarpeen arviointi
 • ikääntyvän potilaan hoitosuunnitelman laatiminen
 • ikääntyvän potilaan hoidon toteuttaminen hoitosuunnitelman mukaisesti

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • hierottavalla potilaalla olevien tavallisimpien kansansairauksien arviointi
 • kansansairauksia ennaltaehkäisevien keinojen suunnittelu yhdessä hierottavan potilaan kanssa
 • potilaan ohjaus kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta (enintään 25 osp)

 • Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan seuraavista: sosiaali- ja terveysalan pt, liikunnanohjauksen pt, terveysalan at, liikunnan ja valmennuksen at, kehitysvamma-alan at tai mielenterveys- ja päihdetyön at.
 • Yllämainitut aikaisemmat opinnot lyhentävät hieronnan at opintoja.
 • Mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen at:sta yhteistyössä Urheiluopisto Kisakeskuksen kanssa: https://kisakeskus.fi/

Lisäkursseina tarjotaan:

 • Fascia ( lihaskalvo) käsittely
 • Kinesioteippaus
 • Kuumakivihieronta
 • Intialainen päänhieronta

Käytännön toteutus

Lähiopetus toteutetaan 3-4 päivänä viikossa klo 8:30-15:30 välillä. Koulutus sisältää ohjattua etäopiskelua ja verkko-opiskelua.

Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksen hoitolassa. Kansainvälinen harjoittelu ulkomailla on myös mahdollista Careerian liikkuvuushankkeiden kautta. Hierojaopiskelijoita on ollut mm. Espanjan aurinkorannikolla hotelleissa ja terveysklinikoilla.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella. Haastatteluihin valitaan 30 hakijaa hakemusten perusteella.

Valintahaastattelut: 10.6-11.6.2019. Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa.

Opiskelijamaksu on 1200€ ja se maksetaan 4 erässä koulutuksen aikana. Maksuja ei palauteta, jos keskeytät koulutuksen. Maksu sisältää koulutuksen ja näytöt.

Koulutuksen tiedot

19.08.2019 - 08.10.2020

Viimeinen hakupäivä 31.05.2019

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 1200 EUR

   Print

Hae koulutukseen