Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Opiskele klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. Valmistumisesi jälkeen voit rekisteröityä ja luvan saatuasi käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä ”koulutettu hieroja”.

Koulutuksessa opit ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet, klassisen hieronnan perusotteet ja niiden käyttö. Saat myös osaamista lihashuollon tukihoitoihin; pintalämpö- ja kylmähoidot, aktiiviset ja passiiviset venyttelyt. Lisäksi opit työergonomiaa ja työhyvinvointiosaamista. Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, jos sinulla on kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin. Sinulta edellytetään hyvää opiskelumotivaatiota, vuorovaikutustaitoja ja suomen kielen hallintaa. Lisäksi sinulla on fyysinen ja henkinen terveys kunnossa.

Voit opiskella myös työttömyysetuudella. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on alan työpaikka.


Koulutuksen sisältö

Hieronnan at muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Vantaan hierojakoulutuksen yhteydessä opetellaan käsittelemään myös elimistön myofasciaalisia järjestelmiä eli lihaskalvo järjestelmiä. Fascian käsittelyssä pyritään parantamaan fascioiden aineenvaihduntaa ja liikettä niiden välillä. Fascian käsittelyä harjoitellaan jo ensimmäisessä tutkinnon osassa, ” Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen”.

Pakolliset tutkinnon osat:

Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet
 • tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia
 • erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarpeen arviointi
 • hoitosuunnitelman laatiminen erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • hieronnan perusotteet ja hieronnan toteutus
 • tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien omahoidon ohjaus ja ennaltaehkäisy
 • hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • oman työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen, oman työn arviointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp) , koulutuksen sisältöä mm.:
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • yrittäjävalmiuksien arviointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat: Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen arviointi
 • elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman laatiminen
 • elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen

Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • ikääntyvän potilaan hieronnan tarpeen arviointi
 • ikääntyvän potilaan hoitosuunnitelman laatiminen
 • ikääntyvän potilaan hoidon toteuttaminen hoitosuunnitelman mukaisesti

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp), koulutuksen sisältöä mm.:

 • hierottavalla potilaalla olevien tavallisimpien kansansairauksien arviointi
 • kansansairauksia ennaltaehkäisevien keinojen suunnittelu yhdessä hierottavan potilaan kanssa
 • potilaan ohjaus kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta (enintään 25 osp) (sosiaali- ja terveysalan pt, liikunnanohjauksen pt, terveysalan at, liikunnan ja valmennuksen at, kehitysvamma-alan at, mielenterveys- ja päihdetyön at)


Käytännön toteutus

Lähiopetus toteutetaan 3-4 päivänä viikossa klo 8:30-15:30 välillä. Koulutus sisältää ohjattua etäopiskelua ja verkko-opiskelua.

Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksen hoitolassa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella. Haastatteluihin valitaan 30 hakijaa hakemusten perusteella.

Valintahaastattelut: 3.6-5.6.2019. Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa.

Opiskelijamaksua ei palauteta, jos keskeytät koulutuksen. Maksu on mahdollista suorittaa useammassa erässä. Maksu sisältää koulutuksen ja näytöt.

Koulutuksen tiedot

19.08.2019 - 08.10.2020

Viimeinen hakupäivä 15.05.2019

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 1200 EUR

   Print

Hae koulutukseen