Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Opiskele klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. Valmistumisesi jälkeen voit rekisteröityä ja luvan saatuasi käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä ”koulutettu hieroja”.

Koulutuksessa opit ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet, klassisen hieronnan perusotteet ja niiden käyttö. Saat myös osaamista lihashuollon tukihoitoihin; pintalämpö- ja kylmähoidot, aktiiviset ja passiiviset venyttelyt. Lisäksi opit työergonomiaa ja työhyvinvointiosaamista. Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, jos sinulla on kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin. Sinulta edellytetään hyvää opiskelumotivaatiota, vuorovaikutustaitoja ja suomen kielen hallintaa. Lisäksi sinulla on fyysinen ja henkinen terveys kunnossa.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Valmistava koulutus toteutetaan päivä opintoina. Koulutuksen voi myös suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opetuskieli on suomi.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet
 • Eri-ikäisten asiakkaiden kohtaaminen ja asiakaspalvelu
 • Hieronnan tarpeen arviointi
 • Tuki ja liikuntaelin ongelmat, niiden tutkiminen ja hoito
 • Potilaslähtöinen hoitosuunnitelman teko ja toteutus
 • Elimistön nestekierto ja sen edistäminen
 • Elimistön nestekiertoa edistävä hieronta
 • Ikääntyvän potilaan hieronta
 • Potilaan haastattelu ja sairauksien huomioiminen hieronnasssa
 • Hoitotilan järjestäminen ja aseptiikka
 • Liiketoimintasuunnitelma ja budjetti
 • Aloitustoiminnan suunnitelma

Käytännön toteutus

Koulutukseen kuuluu lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista oppilaitoksen hierontaklinikalla. Lähiopintoja on pääsääntöisesti kolme-neljä päivää viikossa klo 8.30-16 välillä.


Koulutukseen hakeminen

Valintahaastattelut järjestetään tiistaina 5.3. ja torstaina 7.3. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella. Kirjoita hakemuslomakkeelle perustelut miksi haluat koulutukseen. Koulutus toteutuu, mikäli hakijoita on riittävästi.

Opiskelijamaksua ei palauteta, jos keskeytät koulutuksen. Maksu on mahdollista suorittaa useammassa erässä. Maksu sisältää koulutuksen ja näytöt.

Koulutuksen tiedot

09.04.2019 - 29.05.2020

Viimeinen hakupäivä 28.02.2019

Porvoo Ammattitie 1

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 1200 EUR

   Print

Hae koulutukseen