Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Isännöinnin eat jatkuva haku
Kenelle?

Isännöinnin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle joka toimit vaativissa isännöinnin tehtävissä. Voit toimia esimerkiksi isännöitsijänä, kiinteistömanagerina, isännöintiyrityksen johto-, asiantuntija-, tai kehitystehtävissä. Työsi voi myös olla kiinteistön omistajayhteisössä, omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavassa yrityksessä, tai voit toimia itsenäisenä yrittäjänä.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteitä ovat mm. yleisen johtamisosaamisen kehittäminen, kohteiden toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmätyöskentelyn, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen johtaminen. Valinnaisissa tutkinnon osissa on mahdollisuus keskittyä joko perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnan taitojen kehittämiseen tai kehittämään taitojaan isännöintiyrityksen johtamisessa.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, jotka ovat

  • Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluverkoston hallinta

  • Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen.

Lisäksi tulee valita yksi valinnainen tutkinnon osa.

  • Kehittämissuunnitelma isännöinnistä

  • Toimiminen isännöitsijänä vaativassa korjaushankkeessa

Tai jokin pakollisista yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osista.


Käytännön toteutus

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää kymmenkunta lähipäivää. Lähipäivät ovat arkisin klo 9-16, noin kerran kuussa. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää ohjattua itseopiskelua sekä verkko-opintoja. Omaehtoisen, valltionosuusrahoitteisen koulutuksen opiskelijamaksu on 725€, joka opiskelijan on itse maksettava. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksutonta koulutuspäivien ohjaamaa ja mentorin tukemaa omalla työpaikalla isännöitsijän tehtävissä tapahtuvaa oppimista.


Koulutukseen hakeminen

Tärkein valintakriteeri on, että toimit isännöitsijänä tai asiantuntijana. Lisäksi sinulta odotetaan aikuisopiskelun luonteesta johtuen kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen