Jalkojenhoitaja (at)

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (at)

jalkojenhoitaja (at)

Jalkojenhoitotyön osaamisalan opinnoissa painottuvat eri-ikäisten asiakkaiden jalkojen perushoito, jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Jalkojenhoitaja hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Hän osaa myös ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Jalkojenhoitaja ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hänellä on ammattitaito tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Työssäsi ennaltaehkäiset jalkaongelmien syntymistä ja tuet jalkojenhoidolla asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Työhösi sisältyy muun muassa yleisempien alaraajojen ongelmien hoitamista ja asiakkaan itsehoidon ohjausta.
Kenelle?

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä jo olevat), jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan.


Koulutuksen sisältö

Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito:

 • työtä ohjaava lainsäädäntö
 • terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen
 • eri-ikäisten alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymisen ennaltaehkäisy
 • jalkojen tutkiminen
 • alaraajojen asentovirheet ja rasitusvammat
 • hoitotilojen ja välineiden valmistelu ja aseptiikka
 • välinehuolto jalkojenhoidossa
 • asiakaspalvelussa toimiminen
 • asiakkaan omahoidon tukeminen

Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa:

 • eri asiakasryhmien jalkojenhoitosuunnitelma
 • hermostoperäiset sairaudet
 • vammainen asiakkaana
 • tuki- ja liikuntaelin- ja aineenvaihduntasairaudet
 • iho- ja verenkiertoelimistön sairaudet
 • päihteiden käyttäjät ja mielenterveysasiakkaat
 • muistisairas asiakkaana
 • asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito
 • lääkehoito
 • kevennykset
 • liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineet
 • jalkojenhoidon arvioiminen ja jatkohoitoon ohjaaminen
 • ergonomia ja moniammatillinen yhteistyö

Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä tai ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)


Käytännön toteutus

Opinnot sisältävät verkossa tapahtuvaa opetusta, itsenäisiä verkko-opintoja ja lähiopintoja Porvoossa. Jalkahoitolaharjoittelu alkaa kesäkuun alussa ja loppuu opintojen päättyessä. Jalkahoitolaharjoittelun voi tehdä oppilaitoksen omassa jalkahoitolassa tai muissa erikseen sovittavissa harjoittelupaikoissa. Jalkahoitolaharjoittelun päivät sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti opiskelijan aikataulun mukaisesti. Opinnot kestävät noin 1-1,5 v. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opiskelua varten ostat omat työvälineet, joiden hinta on 250 euroa.

KEVÄÄN AIKATAULU:

 • 3.3.2020 orientaatio ja lähiopetus klo. 9-16
 • 10.3.2020 verkko-opetus klo. 16-18
 • 7.4.2020 verkko-opetus klo. 16-18
 • 8.4.2020 verkko-opetus klo. 14-16
 • 5.5.2020 lähiopetus Porvoo klo. 9-16
 • 6.5.2020 lähiopetus Porvoo klo. 9-16
 • 26.5.2020 lähiopetus Porvoo – tehdään jalkahoidot toisille klo. 9-16
 • 27.5.2020 lähiopetus Porvoo – omat asiakkaat jalkojenhoidon asiakkaana – aika sovitaan myöhemmin

Kevään päiviin lisätään vielä anatomian opetuksen päivät.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella. Valintahaastattelut pidetään 4.2.2020.

Koulutuksen tiedot

03.03.2020 - 31.03.2021

Viimeinen hakupäivä 02.02.2020

Porvoo Lundinkatu 10 B, 2. krs

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 800 EUR

   Print

Hae koulutukseen