Koulunkäynnin ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on alan työpaikka.

Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työssäsi edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti yhteistyössä Vantaan kaupungin Länsimäen ja Rajakylän koulujen kanssa, jotka on savuttomia työpaikkoja.

Koulutuksen lähiopetus järjestetään työpaikalla. Käytännön taitojen oppiminen ja näytöt tehdään työpaikalla koulunkäynnin ohjaajan työtehtävissä opettajan työparina.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on valintakokeen suorittaminen hyväksytysti. Valintakokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut).

Valintakokeet järjestetään Helsingin Herttoniemen toimipisteessä. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin sähköpostilla. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen.

Valintakokeet: 6.6-7.6.2019 Helsinki

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä viimeisestä valintakoepäivästä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Henkilökohtaistaminen yksilöllisen ohjelman mukaisesti on 7.-13.8.2019. Ensimmäinen lähipäivä on keskiviikkona 14.8.2019 klo 8.30-15.30.

Huom! Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.

Koulutuksen tiedot

07.08.2019 - 01.06.2020

Viimeinen hakupäivä 15.05.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen