Ohjauksen osaamisala, osatutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ohjauksen osaamisalan opinnoista saat osaamista ohjaajana ja kasvattajana toimimiseen.

Haluatko kehittää ammattitaitoasi eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä ja saada lisää osaamista lasten ja nuorten suojelussa, aikuisten elämänvaiheiden muutostilanteissa tai osaamisen ja työllistymisen edistämisessä?

Koulutus antaa sinulle uutta osaamista toimia vaativissa kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä eri-ikäisten asiakkaiden parissa esimerkiksi lasten ja nuorten suojelussa, perhetyössä, etsivässä nuorisotyössä, työvalmennuksessa, työpajatoiminnassa tai tuetun asumisen yksiköissä.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu yhdistysten, seurojen, kaupunkien ja kuntien ohjaajille sekä sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.


Koulutuksen sisältö

Ohjauksen osaamisala

Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp.)

 • ohjausprosessi
 • erilaiset asiakasryhmät ja niihin liittyvät erityispiirteet
 • asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden edistäminen
 • haastavan asiakkaan kohtaaminen
 • yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmät
 • digitaidot ja tiedonhaku
 • hanketyöhön tutustuminen
 • oman alan palveluverkosto ja moniammatillinen yhteistyö

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp.)

 • lapsen ja nuoren kasvatus ja ohjaus
 • kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • lastensuojeluprosessi ja lastensuojelun työmenetelmät
 • perheen tuen tarpeet kasvatus- ja ohjaustyössä
 • lapsen ja nuoren koskemattomuus
 • nuoren itsenäistymisen tukeminen
 • nuorisorikollisuus, päihdeongelmat ja erilaiset riippuvuudet
 • tunne-elämä ja mielenterveys

Käytännön toteutus

Verkko-opetusta on kerran viikossa klo 12.30-15 välisenä aikana.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin liittyy itsenäisiä verkkotehtäviä Teams-oppimisympäristössä ja työpaikalla oppimista työpaikkaohjaajan tukemana omalla työpaikallasi. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.


Koulutukseen hakeminen

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka. Ota työnantajasi kanssa yhteys Susan Helenius-Niemiseen: Susan Helenius-Nieminen, asiakasvastaava p. 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, hakemuksen voit täyttää tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä oman alueesi oppisopimuskeskukseen.

Voit opiskella omaehtoisena opiskelijana valtionosuusrahoituksella, jolloin opiskelumaksu on 200 €. Kuvaa hakemuksessasi työpaikka, missä työskentelet. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla mahdollisimman pian valintahaastattelun jälkeen. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.