Ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ohjauksen osaamisalan opinnoista saat osaamista ohjaajana ja kasvattajana toimimiseen.

Haluatko saada lisää tietoa ja kokemusta eri-ikäisten asiakkaiden ohjaamisesta? Tule opiskelemaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjaamisen osaamisalaa.

Ohjauksen osaamisala toimii myös täydennyskoulutuksena ohjausalan ammattilaiselle (esim. perhetyö, lasten ja nuorten suojelu, iltapäiväkerho, tuetun asumisen yksiköt, järjestöt,

Tutkinnon suoritettuasi työpaikkasi voi olla erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Osaamisala antaa sinulle osaamista toimia vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä eri-ikäisten asiakkaiden parissa.

Kehityt yksilöiden ja ryhmien ohjaamisessa sekä saat osaamista monialaisen verkoston hyödyntämiseen työssäsi. Opit tukemaan ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista.

Koulutuksesta saat ohjausmenetelmiä työhösi eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Huomioithan että muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä toimimiselle. Kelpoisuuksista säädetään laissa tai asetuksella. Lisäksi työelämässä työnantaja päättää virka- tai tehtävänimikkeestä, joka saattaa olla eri kuin suoritetun tutkinnon tai osaamisalan nimike.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.


Koulutuksen sisältö

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp, syksyllä 2020)

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi
 • oman ammatillisen kehittymisen arviointi

Ohjauksen osaamisala

Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp, syksy 2020- kevät 2021)

 • ohjausprosessi
 • erilaiset asiakasryhmät ja niihin liittyvät erityispiirteet
 • asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden edistäminen
 • haastavan asiakkaan kohtaaminen
 • yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmät
 • digitaidot ja tiedonhaku
 • hanketyöhön tutustuminen
 • oman alan palveluverkosto ja moniammatillinen yhteistyö

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp, kevät 2021)

 • lapsen ja nuoren kasvatus ja ohjaus
 • kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • lastensuojeluprosessi ja lastensuojelun työmenetelmät
 • perheen tuen tarpeet kasvatus- ja ohjaustyössä
 • lapsen ja nuoren koskemattomuus
 • nuoren itsenäistymisen tukeminen
 • nuorisorikollisuus, päihdeongelmat ja erilaiset riippuvuudet
 • tunne-elämä ja mielenterveys

Valinnainen tutkinnon osa:

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp, syksy 2020)

 • varhaisen tuen malli
 • työympäristön tuen periaatteet
 • tuen tarpeisiin vastaaminen ja yksilöllinen tuki
 • sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen tuki
 • käyttäytymiseen liittyvien haasteiden tuki
 • kielen ja puheen kehityksen tuki
 • perheen tuen tarpeet ja muuttuvat tilanteet
 • moniammatillinen yhteistyö

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Oppiminen työpaikalla noin 4 työpäivää viikossa opettajan tai ohjaajan ohjauksessa. Lisäksi yksi lähipäivä viikossa teoriaopintoja joihin liittyy myös oppimistehtäviä. Työpaikkanasi voi olla peruskoulu tai muu kasvatus- ja ohjausalan työympäristö.

Lähipäivät järjestetään noin kerran viikossa klo 9-15 Herttoniemessä Careerian tiloissa (Lämmittäjänkatu 2A, Helsinki). Työpaikoilla oppiminen tapahtuu kasvatus- ja ohjausalan työympäristön aukioloaikojen mukaisesti. Näytöt tehdään käytännön työtehtävissä toimimalla oppimisen tai ohjauksen ympäristössä.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun ja tarvittaessa kielitestiin Helsingin toimipisteessä. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse.

Haastattelupäiviä järjestetään seuraavasti:

 • 3.-4.6.2020
 • 12-13.8.2020

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Huom! Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote. Koulutuksen opiskelijamaksu on 450 euroa ja sen voi maksaa erissä.

Koulutuksen tiedot

17.08.2020 - 07.06.2021

Viimeinen hakupäivä 02.08.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen