Koulunkäynninohjaajaksi oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa yhdistyvät mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto.

Koulutuksen kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi ja edistät yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Opit erilaisia malleja ja menetelmiä arkityöhösi.

Opit tukemaan ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Opit tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja puuttumaan kiusaamis- ja häirintätilanteita.

Opit ohjaamaan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Työssäsi huolehdit myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä koulunkäynninohjaajana tai iltapäivätoiminnassa.


Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työssäsi edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • kulttuurien moninaisuus
 • terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • tietoturva
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Oppijan ja oppimisen ohjaus

 • oppimisprosessi ja ohjaustilanteet eri toimintaympäristöissä; esiopetus, alakoulu, yläkoulu, ammatillinen koulutus, lukio, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä vapaa sivistystyö
 • opetussuunnitelman mukainen työnkuva ja tehtävät
 • menetelmiä oppimistilanteiden ohjaamiseen
 • oppimiseen liittyvät haasteet ja oppilaan tukeminen
 • vertais- ja verkostotyöskentely

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

 • tuen tarpeiden tunnistaminen
 • hahmottamiseen liittyvät haasteet
 • erilaiset kielelliset haasteet
 • tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeudet
 • psykososiaaliset sekä tunne-elämän kehityksen vaikeudet
 • pitkäaikaissairaudet
 • kehitysvammaisen toimintakyvyn tukeminen
 • autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
 • liikunta-, näkö- tai kuulovammaiset
 • toiminta moniammatillisessa työryhmässä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

 • aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus
 • osallisuus, leikki ja lasten omaehtoinen toiminta
 • yksilön ja erilaisten ryhmien ohjaus
 • kulttuurien ja katsomusten moninaisuus iltapäivätoiminnassa
 • kasvattajuus ja toiminnan ohjaajan ammatillinen identitettti
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät
 • päivittäiset toiminnot; ruokailu, liikennekasvatus, turvallisuus, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • yhteistyö koulun ja omaisten kanssa

Valinnaiset tutkinnon osat:

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä

Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa

Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa

Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa

Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ilta/monimuoto koulutuksena. Lähiopetusta on n. 1-2 iltaa viikossa klo 17.30-20.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi verkko-opintoja, oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla. Työelämässä oppiminen ja näytöt tapahtuvat alan työpaikoilla.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

 • syysloma 12.10.-16.10.2020
 • joululoma: 21.12.2020-7.1.2021
 • talviloma 22.2.-26.2.2021

Koulutukseen hakeminen

Osallistuessasi oppisopimusopiskelijana koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka.

Ota työnantajasi kanssa yhteys Susan Helenius-Niemiseen:

Susan Helenius-Nieminen, asiakasvastaava p. 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Koulutuksen tiedot

24.08.2020 - 04.06.2021

Viimeinen hakupäivä 17.08.2020

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen